Bible verses about "outer space" | Croatian

Genesis 1:14-19

14 I reče Bog: "Neka budu svjetlila na svodu nebeskom da luče dan od noći, da budu znaci blagdanima, danima i godinama, 15 i neka svijetle na svodu nebeskom i rasvjetljuju zemlju!" I bi tako. 16 I načini Bog dva velika svjetlila - veće da vlada danom, manje da vlada noću - i zvijezde. 17 I Bog ih postavi na svod nebeski da rasvjetljuju zemlju, 18 da vladaju danom i noću i da rastavljaju svjetlost od tame. I vidje Bog da je dobro. 19 Tako bude večer, pa jutro - dan četvrti.

Genesis 1:1-31

1 U početku stvori Bog nebo i zemlju. 2 Zemlja bijaše pusta i prazna; tama se prostirala nad bezdanom i Duh Božji lebdio je nad vodama. 3 I reče Bog: "Neka bude svjetlost!" I bi svjetlost. 4 I vidje Bog da je svjetlost dobra; i rastavi Bog svjetlost od tame. 5 Svjetlost prozva Bog dan, a tamu prozva noć. Tako bude večer, pa jutro - dan prvi. 6 I reče Bog: "Neka bude svod posred voda da dijeli vode od voda!" I bi tako. 7 Bog načini svod i vode pod svodom odijeli od voda nad svodom. 8 A svod prozva Bog nebo. Tako bude večer, pa jutro - dan drugi. 9 I reče Bog: "Vode pod nebom neka se skupe na jedno mjesto i neka se pokaže kopno!" I bi tako. 10 Kopno prozva Bog zemlja, a skupljene vode mora. I vidje Bog da je dobro. 11 I reče Bog: "Neka proklija zemlja zelenilom - travom sjemenitom, stablima plodonosnim, koja, svako prema svojoj vrsti, na zemlji donose plod što u sebi nosi svoje sjeme. I bi tako. 12 I nikne iz zemlje zelena trava što se sjemeni, svaka prema svojoj vrsti, i stabla koja rode plodovima što u sebi nose svoje sjeme, svako prema svojoj vrsti. I vidje Bog da je dobro. 13 Tako bude večer, pa jutro - dan treći. 14 I reče Bog: "Neka budu svjetlila na svodu nebeskom da luče dan od noći, da budu znaci blagdanima, danima i godinama, 15 i neka svijetle na svodu nebeskom i rasvjetljuju zemlju!" I bi tako. 16 I načini Bog dva velika svjetlila - veće da vlada danom, manje da vlada noću - i zvijezde. 17 I Bog ih postavi na svod nebeski da rasvjetljuju zemlju, 18 da vladaju danom i noću i da rastavljaju svjetlost od tame. I vidje Bog da je dobro. 19 Tako bude večer, pa jutro - dan četvrti. 20 I reče Bog: "Nek' povrvi vodom vreva živih stvorova, i ptice nek' polete nad zemljom, svodom nebeskim!" I bi tako. 21 Stvori Bog morske grdosije i svakovrsne žive stvorove što mile i vrve vodom i ptice krilate svake vrste. I vidje Bog da je dobro. 22 I blagoslovi ih govoreći: "Plodite se i množite i napunite vode morske! I ptice neka se namnože na zemlji!" 23 Tako bude večer, pa jutro - dan peti. 24 I reče Bog: "Neka zemlja izvede živa bića, svako prema svojoj vrsti: stoku, gmizavce i zvjerad svake vrste!" I bi tako. 25 I stvori Bog svakovrsnu zvjerad, stoku i gmizavce svake vrste. I vidje Bog da je dobro. 26 I reče Bog: "Načinimo čovjeka na svoju sliku, sebi slična, da bude gospodar ribama morskim, pticama nebeskim i stoci - svoj zemlji - i svim gmizavcima što puze po zemlji!" 27 Na svoju sliku stvori Bog čovjeka, na sliku Božju on ga stvori, muško i žensko stvori ih. 28 I blagoslovi ih Bog i reče im: "Plodite se, i množite, i napunite zemlju, i sebi je podložite! Vladajte ribama u moru i pticama u zraku i svim živim stvorovima što puze po zemlji!" 29 I doda Bog: "Evo, dajem vam sve bilje što se sjemeni, po svoj zemlji, i sva stabla plodonosna što u sebi nose svoje sjeme: neka vam budu za hranu! 30 A zvijerima na zemlji i pticama u zraku i gmizavcima što puze po zemlji u kojima je dah života - neka je za hranu sve zeleno bilje!" I bi tako. 31 I vidje Bog sve što je učinio, i bijaše veoma dobro. Tako bude večer, pa jutro - dan šesti.

Genesis 1:2-3

2 Zemlja bijaše pusta i prazna; tama se prostirala nad bezdanom i Duh Božji lebdio je nad vodama. 3 I reče Bog: "Neka bude svjetlost!" I bi svjetlost.

Job 26:7

7 On povrh praznine Sjever razapinje, on drži zemlju o ništa obješenu.

Isaiah 40:22

22 On stoluje vrh kruga zemaljskoga kom su stanovnici poput skakavaca. Kao zastor nebesa je razastro, kao šator za stan razapeo.

2 Corinthians 12:2

2 Znam čovjeka u Kristu: prije četrnaest godina - da li u tijelu, ne znam; da li izvan tijela, ne znam, Bog zna - taj je bio ponesen do trećeg neba.

Genesis 1:16

16 I načini Bog dva velika svjetlila - veće da vlada danom, manje da vlada noću - i zvijezde.

Psalms 8:3

3 U ustima djece i dojenčadi hvalu si spremio protiv neprijatelja, da postidiš mrzitelja, zlotvora.

Psalms 19:1-6

1 Zborovođi. Psalam. Davidov. 2 Nebesa slavu Božju kazuju, naviješta svod nebeski djelo ruku njegovih. 3 Dan danu to objavljuje, a noć noći glas predaje. 4 Nije to riječ, a ni govor nije, nije ni glas što se može čuti, 5 al' po zemlji razliježe se jeka, riječi sve do nakraj svijeta sežu. Ondje suncu razape šator, 6 te ono k'o ženik iz ložnice ide, k'o div kliče kad prelijeće stazu.

Psalms 147:4

4 On određuje broj zvijezda, svaku njezinim imenom naziva.

Psalms 104:1-35

1 Blagoslivljaj Jahvu, dušo moja, Jahve, Bože moj, silno si velik! Odjeven veličanstvom i ljepotom, 2 svjetlošću ogrnut kao plaštem! Nebo si razapeo kao šator, 3 na vodama sagradio dvorove svoje. Od oblaka praviš kola svoja, na krilima vjetrova putuješ. 4 Vjetrove uzimaš za glasnike, a žarki oganj za slugu svojega. 5 Zemlju si stavio na stupove njene: neće se poljuljati u vijeke vjekova, 6 pokrio si je vodama bezdanim k'o haljinom, iznad bregova stajahu vode; 7 na tvoju se prijetnju povukoše, od tvoje grmljavine zadrhtaše. 8 Bregovi se digoše, doline spustiše na mjesto koje si im odredio. 9 Odredio si granicu koju ne smiju prijeći, da opet ne pokriju zemlju. 10 Izvore svraćaš u potoke što žubore među brdima. 11 Oni poje sve živine poljske, divlji magarci žeđ gase u njima. 12 Uz njih se gnijezde ptice nebeske i pjevaju među granama. 13 Ti natapaš bregove iz dvorova svojih, zemlja se nasićuje plodom tvojih ruku. 14 Ti daješ te niče trava za stoku i bilje na korist čovjeku da izvede kruh iz zemlje 15 i vino što razvedruje srce čovječje; da uljem lice osvježi i da kruh okrijepi srce čovjeku. 16 Stabla se Jahvina napajaju hranom, cedri libanonski koje on zasadi. 17 Ondje se ptice gnijezde, u čempresu dom je rodin. 18 Visoki bregovi daju kozorogu a pećine jazavcu sklonište. 19 Ti si stvorio mjesec da označuje vremena i sunce znade kada ima zaći. 20 Kad razastreš tmine i noć se spusti, tad se šuljaju u njoj životinje šumske. 21 Lavići riču za plijenom i od Boga hranu traže. 22 Kad sunce ograne, nestaju i liježu na ležaje. 23 Tad čovjek izlazi na dnevni posao i na rad do večeri. 24 Kako su brojna tvoja djela, o Jahve! Sve si to mudro učinio: puna je zemlja stvorenja tvojih. 25 Eno mora, velika i široka, u njemu vrve gmazovi bez broja, životinje male i velike. 26 Onud prolaze nemani, Levijatan kojeg stvori da se igra u njemu. 27 I sva ova bića željno čekaju da ih nahraniš na vrijeme. 28 Daješ li im, tada sabiru: otvaraš li ruku, nasite se dobrima. 29 Sakriješ li lice svoje, tad se rastuže; ako dah im oduzmeš, ugibaju i opet se u prah vraćaju. 30 Pošalješ li dah svoj, opet nastaju, i tako obnavljaš lice zemlje. 31 Neka dovijeka traje slava Jahvina: nek' se raduje Jahve u djelima svojim! 32 On pogleda zemlju i ona se potrese, dotakne bregove, oni se zadime. 33 Pjevat ću Jahvi dokle god živim, svirat ću Bogu svome dokle god me bude. 34 Bilo mu milo pjevanje moje! Ja ću se radovati u Jahvi. 35 Nek' zločinci sa zemlje nestanu i bezbožnika nek' više ne bude! Blagoslivljaj Jahvu, dušo moja! Aleluja!

Psalms 19:1

1 Zborovođi. Psalam. Davidov.

Revelation 8:12

12 Četvrti anđeo zatrubi. I bi udarena trećina sunca i trećina mjeseca i trećina zvijezda te pomrčaše za trećinu. I dan izgubi trećinu svoga sjaja, a tako i noć.

Genesis 1:1

1 U početku stvori Bog nebo i zemlju.

Isaiah 40:26

26 Podignite oči i gledajte: tko je to stvorio? Onaj koji na broj izvodi vojsku njihovu i koji ih sve zove po imenu.

Psalms 8:3-4

3 U ustima djece i dojenčadi hvalu si spremio protiv neprijatelja, da postidiš mrzitelja, zlotvora. 4 Gledam ti nebesa, djelo prstiju tvojih, mjesec i zvijezde što ih učvrsti -

Topical data is from OpenBible.info, retrieved November 11, 2013, and licensed under a Creative Commons Attribution License.