Bible verses about "lust" | Croatian

Job 31:1

1 Sa svojim očima savez sam sklopio da pogledat neću nijednu djevicu.

Proverbs 6:25

25 Ne poželi u svom srcu njezine ljepote i ne daj da te osvoji trepavicama svojim,

Colossians 3:5

5 Umrtvite dakle udove svoje zemaljske: bludnost, nečistoću, strasti, zlu požudu i pohlepu - to idolopoklonstvo!

1 Corinthians 6:18

18 Bježite od bludnosti! Svaki grijeh koji učini čovjek, izvan tijela je, a bludnik griješi protiv svojega tijela.

1 Thessalonians 4:3-5

3 Doista, ovo je volja Božja: vaše posvećenje - da se uzdržavate od bludnosti, 4 da svatko od vas zna svoje tijelo posjedovati u svetosti i poštovanju, 5 a ne u pohotnoj strasti kao pogani koji ne poznaju Boga,

Galatians 5:19-21

19 A očita su djela tijela. To su: bludnost, nečistoća, razvratnost, 20 idolopoklonstvo, vračanje, neprijateljstva, svađa, ljubomor, srdžbe, spletkarenja, razdori, strančarenja, 21 zavisti, pijančevanja, pijanke i tome slično. Unaprijed vam kažem, kao što vam već rekoh: koji takvo što čine, kraljevstva Božjega neće baštiniti.

1 Peter 2:11

11 Ljubljeni! Zaklinjem vas da se kao pridošlice i putnici klonite putenih požuda koje vojuju protiv duše;

Galatians 5:16

16 Hoću reći: po Duhu živite pa nećete ugađati požudi tijela!

1 John 2:16

16 Jer što je god svjetovno - požuda tijela, i požuda očiju, i oholost života - nije od Oca, nego od svijeta.

2 Timothy 2:22

22 A mladenačkih se strastvenosti kloni! Teži za pravednošću, vjerom, ljubavlju, mirom sa svima koji iz čista srca prizivlju Gospodina.

Matthew 5:28

28 A ja vam kažem: Tko god s požudom pogleda ženu, već je s njome učinio preljub u srcu.

Topical data is from OpenBible.info, retrieved November 11, 2013, and licensed under a Creative Commons Attribution License.