Bible verses about "food" | Croatian

Leviticus 11:1-30

1 Jahve reče Mojsiju i Aronu: 2 "Ovako kažite Izraelcima: 'Ovo su životinje koje između svih četveronožaca na zemlji možete jesti: 3 svaku koja ima papke, ali papke razdvojene, i koja preživa možete jesti. 4 Ali ove, iako preživaju ili papke imaju, ne smijete jesti: devu, jer iako preživa, razdvojena papka nema - za vas je nečista; 5 svisca, jer iako preživa, razdvojena papka nema - za vas je nečist; 6 arnebeta, iako preživa, razdvojena papka nema - za vas je nečist. 7 A svinja, iako ima papak, i to papak razdvojen, ne preživa - za vas je nečista. 8 Njihova mesa nemojte jesti niti se njihove strvine doticati - za vas su one nečiste.'" 9 Od svih vodenih životinja ove možete jesti: sve što živi u vodi, bilo u morima, bilo u rijekama, a ima peraje i ljuske možete jesti. 10 A što u morima i rijekama nema peraja i ljusaka - sve životinjice u vodi, sva živa vodena bića - neka su vam odvratna 11 i odvratna neka vam ostanu! Mesa od njih nemojte jesti, a njihove strvine držite za odvratnost. 12 Sve, dakle, što je u vodi a nema peraja i ljusaka neka je za vas odvratno." 13 "Od ptica neka su vam ove odvratne i neka se ne jedu - odvratnost su: orao, orao strvinar i jastreb, 14 tetrijeb i sokol bilo koje vrste; 15 gavran svih vrsta; 16 noj, kobac i galeb; lastavica svake vrste; 17 sova, gnjurac, ušara, 18 labud, pelikan, droplja; 19 roda, čaplja svake vrste; pupavac i šišmiš." 20 "Svi krilati kukci što hodaju četveronoške neka su vam odvratni! 21 Od svih tih krilatih kukaca što hodaju četveronoške možete jesti samo one koji imaju na svojim nožicama listove za skakutanje po zemlji. 22 Od njih možete jesti: svaku vrstu skakavaca, cvrčaka i zrikavaca. 23 A svi drugi krilati kukci na četiri nožice neka su vam odvratni! 24 I od njih ćete se onečistiti: tko se god dotakne njihove crkotine, neka je nečist do večeri; 25 tko god ponese crkotinu bilo koje od njih, neka opere svoju odjeću i nečistim se smatra do večeri; 26 i životinje s nerazdvojenim papkom što ne preživaju za vas su nečiste, i tko ih se dotakne neka je nečist! 27 Onda, četveronožne životinje koje hodaju na četiri šape za vas su nečiste. Tko se dotakne njihova strva, neka je nečist do večeri. 28 A onaj koji ponese njihov strv, neka opere svoju odjeću i bude nečist do večeri. Za vas su one nečiste." 29 "Od životinja što po zemlji gmižu neka su za vas ove nečiste: krtica, miš i svaka vrsta guštera; 30 zidni macaklin, kameleon, daždevnjak, zelembać i tinšamet.

Psalms 104:15

15 i vino što razvedruje srce čovječje; da uljem lice osvježi i da kruh okrijepi srce čovjeku.

Proverbs 15:17

17 Bolji je obrok povrća gdje je ljubav nego od utovljena vola gdje je mržnja.

Ecclesiastes 9:7

7 Zato s radošću jedi svoj kruh i vesela srca pij svoje vino, jer se Bogu već prije svidjelo tvoje djelo.

Isaiah 1:19

19 Htjednete l' me poslušati, uživat ćete plodove zemaljske.

Mark 7:14-23

14 Tada ponovno dozove mnoštvo i stane govoriti: "Poslušajte me svi i razumijte! 15 Ništa što izvana ulazi u čovjeka ne može ga onečistiti, nego što iz čovjeka izlazi - to ga onečišćuje. 16 Tko ima uši da čuje, neka čuje!" 17 I kad od mnoštva uđe u kuću, upitaše ga učenici za prispodobu. 18 I reče im: "Tako? Ni vi ne razumijete? Ne shvaćate li da čovjeka ne može onečistiti što u nj ulazi 19 jer mu ne ulazi u srce, nego u utrobu te izlazi u zahod?" Tako on očisti sva jela. 20 Još dometnu: "Što iz čovjeka izlazi, te onečišćuje čovjeka. 21 Ta iznutra, iz srca čovječjega, izlaze zle namisli, bludništva, krađe, ubojstva, 22 preljubi, lakomstva, opakosti, prijevara, razuzdanost, zlo oko, psovka, uznositost, bezumlje. 23 Sva ta zla iznutra izlaze i onečišćuju čovjeka."

1 Corinthians 8:8

8 A k Bogu nas ne privodi jelo. Niti što gubimo ako ne jedemo; niti što dobivamo ako jedemo.

1 Timothy 4:4-5

4 Doista, svako je Božje stvorenje dobro i ne valja odbaciti ništa što se uzima sa zahvalnošću 5 jer se posvećuje riječju Božjom i molitvom.

John 6:35

35 Reče im Isus: "Ja sam kruh života. Tko dolazi k meni, neće ogladnjeti; tko vjeruje u mene, neće ožednjeti nikada.

Romans 14:1-23

1 Slaboga u vjeri prigrlite, ali ne da se prepirete o mišljenjima. 2 Netko vjeruje da smije sve jesti, slabi opet jede samo povrće. 3 Tko jede, neka ne prezire onoga tko ne jede; tko pak ne jede, neka ne sudi onoga tko jede. Ta Bog ga je prigrlio. 4 Tko si ti da sudiš tuđega slugu? Svojemu Gospodaru i stoji i pada! A stajat će jer moćan je Gospodin da ga podrži. 5 Netko razlikuje dan od dana, nekomu je opet svaki dan jednak. Samo nek je svatko posve uvjeren u svoje mišljenje. 6 Tko na dan misli, poradi Gospodina misli; i tko jede, poradi Gospodina jede: zahvaljuje Bogu. I tko ne jede, poradi Gospodina ne jede i - zahvaljuje Bogu. 7 Jer nitko od nas sebi ne živi, nitko sebi ne umire. 8 Doista, ako živimo, Gospodinu živimo, i ako umiremo, Gospodinu umiremo. Živimo li dakle ili umiremo - Gospodinovi smo. 9 Ta Krist zato umrije i oživje da gospodar bude i mrtvima i živima. 10 A ti, što sudiš brata svoga? Ili ti, što prezireš brata svoga? Ta svi ćemo stati pred sudište Božje. 11 Jer pisano je: Života mi moga, govori Gospodin, prignut će se preda mnom svako koljeno i svaki će jezik priznati Boga. 12 Svaki će dakle od nas za sebe Bogu dati račun. 13 Dakle, ne sudimo više jedan drugoga, nego radije sudite o tome da ne valja postavljati bratu stupice ili spoticala. 14 Znam i uvjeren sam u Gospodinu: ništa samo od sebe nije nečisto. Samo je onomu nečisto tko to smatra nečistim. 15 Doista, ako je poradi hrane tvoj brat ražalošćen, već nisi na putu ljubavi. Ne upropašćuj tom svojom hranom onoga za koga je Krist umro! 16 Nemojte da se pogrđuje vaše dobro! 17 Ta kraljevstvo Božje nije jelo ili piće, nego pravednost, mir i radost u Duhu Svetome. 18 Da, tko tako Kristu služi, mio je Bogu i cijene ga ljudi. 19 Nastojmo stoga promicati mir i uzajamno izgrađivanje! 20 Ne razaraj djela Božjega poradi hrane! Sve je, istina, čisto, ali je zlo za onoga tko na sablazan jede. 21 Dobro je ne jesti mesa i ne piti vina i ne uzimati ništa o što se tvoj brat spotiče. 22 Ti imaš uvjerenje. Za sebe ga imaj pred Bogom. Blago onomu tko samoga sebe ne osuđuje u onom na što se odlučuje! 23 Jede li tko dvoumeći, osudio se jer ne radi iz uvjerenja. A sve što nije iz uvjerenja, grijeh je.

Genesis 9:3

3 Sve što se kreće i živi neka vam bude za hranu: sve vam dajem, kao što vam dadoh zeleno bilje.

Genesis 1:29

29 I doda Bog: "Evo, dajem vam sve bilje što se sjemeni, po svoj zemlji, i sva stabla plodonosna što u sebi nose svoje sjeme: neka vam budu za hranu!

1 Corinthians 10:31

31 Dakle, ili jeli, ili pili, ili drugo što činili, sve na slavu Božju činite.

Topical data is from OpenBible.info, retrieved November 11, 2013, and licensed under a Creative Commons Attribution License.