Bible verses about "deacons" | Croatian

Acts 6:1-15

1 U one dane, kako se broj učenika množio, Židovi grčkog jezika stadoše mrmljati protiv domaćih Židova što se u svagdanjem služenju zanemaruju njihove udovice. 2 Dvanaestorica nato sazvaše mnoštvo učenika i rekoše: "Nije pravo da mi napustimo riječ Božju da bismo služili kod stolova. 3 De pronađite, braćo, između sebe sedam muževa na dobru glasu, punih Duha i mudrosti. Njih ćemo postaviti nad ovom službom, 4 a mi ćemo se posvetiti molitvi i posluživanju Riječi." 5 Prijedlog se svidje svemu mnoštvu pa izabraše Stjepana, muža puna vjere i Duha Svetoga, zatim Filipa, Prohora, Nikanora, Timona, Parmenu te antiohijskog pridošlicu Nikolu. 6 Njih postave pred apostole, a oni pomolivši se, polože na njih ruke. 7 I riječ je Božja rasla, uvelike se množio broj učenika u Jeruzalemu i veliko je mnoštvo svećenika prihvaćalo vjeru. 8 Stjepan je pun milosti i snage činio velika čudesa i znamenja u narodu. 9 Nato se digoše neki iz takozvane sinagoge Slobodnjaka, Cirenaca, Aleksandrinaca te onih iz Cilicije i Azije pa počeše raspravljati sa Stjepanom, 10 ali nisu mogli odoljeti mudrosti i Duhu kojim je govorio. 11 Onda podmetnuše neke ljude koji rekoše: "Čuli smo ga govoriti pogrdne riječi protiv Mojsija i Boga." 12 Podjare i narod, starješine i pismoznance pa priđu, zgrabe ga i odvuku u Vijeće. 13 Ondje namjestiše lažne svjedoke koji rekoše: "Ovaj čovjek neprestance govori protiv svetog Mjesta i Zakona. 14 Čuli smo ga doista govoriti: 'Isus Nazarećanin razvalit će ovo Mjesto i izmijeniti običaje koje nam predade Mojsije'." 15 A svi koji su sjedili u Vijeću upriješe pogled u Stjepana te opaziše - lice mu kao u anđela.

1 Timothy 3:1-13

1 Vjerodostojna je riječ: teži li tko za nadgledništvom, časnu službu želi. 2 Treba stoga da nadglednik bude besprijekoran, jedne žene muž, trijezan, razuman, sređen, gostoljubiv, sposoban poučavati, 3 ne vinu sklon, ne nasilan nego popustljiv, ne ratoboran, ne srebroljubac; 4 da svojom kućom dobro upravlja i sinove drži u pokornosti sa svom ozbiljnošću - 5 a ne zna li netko svojom kućom upravljati, kako će se brinuti za Crkvu Božju? - 6 ne novoobraćenik da se ne bi uzoholio i pao pod osudu đavlovu. 7 A treba da ima i lijepo svjedočanstvo od onih vani, da ne bi u rug upao i zamku đavlovu. 8 Đakoni isto tako treba da budu ozbiljni, ne dvolični, ne odani mnogom vinu ni prljavu dobitku - 9 imajući otajstvo vjere u čistoj savjesti. 10 I neka se najprije iskušavaju, pa onda, budu li besprigovorni, neka obavljaju službu. 11 Žene isto tako neka budu ozbiljne, ne klevetnice nego trijezne, vjerne u svemu. 12 đakoni neka budu jedne žene muževi, neka dobro upravljaju djecom i svojim kućama. 13 Jer oni koji dobro obavljaju službu, stječu častan položaj i veliku smjelost u vjeri, vjeri u Isusu Kristu.

Romans 16:1

1 Preporučujem vam Febu, sestru našu, poslužiteljicu Crkve u Kenhreji:

Acts 20:28

28 "Pazite na sebe i na sve stado u kojem vas Duh Sveti postavi nadglednicima, da pasete Crkvu Božju koju steče krvlju svojom."

1 Timothy 3:8

8 Đakoni isto tako treba da budu ozbiljni, ne dvolični, ne odani mnogom vinu ni prljavu dobitku -

1 Timothy 3:2

2 Treba stoga da nadglednik bude besprijekoran, jedne žene muž, trijezan, razuman, sređen, gostoljubiv, sposoban poučavati,

Titus 1:6-9

6 je li tko besprigovoran, jedne žene muž, jesu li mu djeca vjernici i ne pod optužbom raskalašenosti ili nepokorna... 7 Jer nadstojnik kao Božji upravitelj treba da bude besprigovoran: ne samoživ, ne jedljiv, ne vinu sklon, ni nasilju, ni prljavu dobitku, 8 nego gostoljubiv, ljubitelj dobra, razuman, pravedan, svet, uzdržljiv, 9 priljubljen uz vjerodostojnu riječ nauka da može i hrabriti u zdravom nauku i uvjeravati protivnike.

John 12:26

26 Ako mi tko hoće služiti, neka ide za mnom. I gdje sam ja, ondje će biti i moj služitelj. Ako mi tko hoće služiti, počastit će ga moj Otac." i što da kažem? Oče, izbavi me iz ovoga časa? No, zato dođoh u ovaj čas!

1 Timothy 3:1-16

1 Vjerodostojna je riječ: teži li tko za nadgledništvom, časnu službu želi. 2 Treba stoga da nadglednik bude besprijekoran, jedne žene muž, trijezan, razuman, sređen, gostoljubiv, sposoban poučavati, 3 ne vinu sklon, ne nasilan nego popustljiv, ne ratoboran, ne srebroljubac; 4 da svojom kućom dobro upravlja i sinove drži u pokornosti sa svom ozbiljnošću - 5 a ne zna li netko svojom kućom upravljati, kako će se brinuti za Crkvu Božju? - 6 ne novoobraćenik da se ne bi uzoholio i pao pod osudu đavlovu. 7 A treba da ima i lijepo svjedočanstvo od onih vani, da ne bi u rug upao i zamku đavlovu. 8 Đakoni isto tako treba da budu ozbiljni, ne dvolični, ne odani mnogom vinu ni prljavu dobitku - 9 imajući otajstvo vjere u čistoj savjesti. 10 I neka se najprije iskušavaju, pa onda, budu li besprigovorni, neka obavljaju službu. 11 Žene isto tako neka budu ozbiljne, ne klevetnice nego trijezne, vjerne u svemu. 12 đakoni neka budu jedne žene muževi, neka dobro upravljaju djecom i svojim kućama. 13 Jer oni koji dobro obavljaju službu, stječu častan položaj i veliku smjelost u vjeri, vjeri u Isusu Kristu. 14 Ovo ti pišem u nadi da ću ubrzo doći k tebi, 15 a okasnim li, da znaš kako se treba vladati u kući Božjoj, koja je Crkva Boga živoga, stup i uporište istine. 16 Da, po sveopćem uvjerenju, veliko je Otajstvo pobožnosti: On, očitovan u tijelu, opravdan u Duhu, viđen od anđela, propovijedan među narodima, vjerovan u svijetu, uznesen u slavu.

Philippians 1:1

1 Pavao i Timotej, sluge Krista Isusa, svima svetima u Kristu Isusu koji su u Filipima, s nadglednicima i poslužiteljima.

1 Timothy 3:11

11 Žene isto tako neka budu ozbiljne, ne klevetnice nego trijezne, vjerne u svemu. 12 đakoni neka budu jedne žene muževi, neka dobro upravljaju djecom i svojim kućama.

Acts 6:1-6

1 U one dane, kako se broj učenika množio, Židovi grčkog jezika stadoše mrmljati protiv domaćih Židova što se u svagdanjem služenju zanemaruju njihove udovice. 2 Dvanaestorica nato sazvaše mnoštvo učenika i rekoše: "Nije pravo da mi napustimo riječ Božju da bismo služili kod stolova. 3 De pronađite, braćo, između sebe sedam muževa na dobru glasu, punih Duha i mudrosti. Njih ćemo postaviti nad ovom službom, 4 a mi ćemo se posvetiti molitvi i posluživanju Riječi." 5 Prijedlog se svidje svemu mnoštvu pa izabraše Stjepana, muža puna vjere i Duha Svetoga, zatim Filipa, Prohora, Nikanora, Timona, Parmenu te antiohijskog pridošlicu Nikolu. 6 Njih postave pred apostole, a oni pomolivši se, polože na njih ruke.

1 Timothy 3:8-13

8 Đakoni isto tako treba da budu ozbiljni, ne dvolični, ne odani mnogom vinu ni prljavu dobitku - 9 imajući otajstvo vjere u čistoj savjesti. 10 I neka se najprije iskušavaju, pa onda, budu li besprigovorni, neka obavljaju službu. 11 Žene isto tako neka budu ozbiljne, ne klevetnice nego trijezne, vjerne u svemu. 12 đakoni neka budu jedne žene muževi, neka dobro upravljaju djecom i svojim kućama. 13 Jer oni koji dobro obavljaju službu, stječu častan položaj i veliku smjelost u vjeri, vjeri u Isusu Kristu.

Topical data is from OpenBible.info, retrieved November 11, 2013, and licensed under a Creative Commons Attribution License.