Bible verses about "christianity" | Croatian

Matthew 10:16-23

16 "Evo, ja vas šaljem kao ovce među vukove. Budite dakle mudri kao zmije, a bezazleni kao golubovi! 17 Čuvajte se ljudi, jer će vas predavati vijećima i po svojim će vas sinagogama bičevati. 18 Pred upravitelje i kraljeve vodit će vas poradi mene, za svjedočanstvo njima i poganima. 19 Kad vas predadu, ne budite zabrinuti kako ili što ćete govoriti. Dat će vam se u onaj čas što ćete govoriti. 20 Ta ne govorite to vi, nego Duh Oca vašega govori u vama!" 21 "Brat će brata predavati na smrt i otac dijete. Djeca će ustajati na roditelje i ubijati ih. 22 Svi će vas zamrziti zbog imena moga. Ali tko ustraje do svršetka, bit će spašen." 23 "Kad vas stanu progoniti u jednom gradu, bježite u drugi. Zaista, kažem vam, nećete obići gradova izraelskih prije nego što dođe Sin Čovječji."

Romans 6:23

23 Jer plaća je grijeha smrt, a dar Božji jest život vječni u Kristu Isusu, Gospodinu našem.

2 Corinthians 5:17

17 Dakle, je li tko u Kristu, nov je stvor. Staro uminu, novo, gle, nasta!

Topical data is from OpenBible.info, retrieved November 11, 2013, and licensed under a Creative Commons Attribution License.