Bible verses about "affirmation" | Croatian

Matthew 5:17

17 "Ne mislite da sam došao ukinuti Zakon ili Proroke. Nisam došao ukinuti, nego ispuniti.

1 Timothy 3:2

2 Treba stoga da nadglednik bude besprijekoran, jedne žene muž, trijezan, razuman, sređen, gostoljubiv, sposoban poučavati,

1 Corinthians 2:10

10 A nama to Bog objavi po Duhu jer Duh sve proniče, i dubine Božje.

Galatians 3:28

28 Nema više: Židov - Grk! Nema više: rob - slobodnjak! Nema više: muško - žensko! Svi ste vi Jedan u Kristu Isusu!

Psalms 119:105

105 Tvoja riječ nozi je mojoj svjetiljka i svjetlo mojoj stazi.

Psalms 23:1-6

1 Psalam. Davidov. Jahve je pastir moj: ni u čem ja ne oskudijevam; 2 na poljanama zelenim on mi daje odmora. Na vrutke me tihane vodi 3 i krijepi dušu moju. Stazama pravim on me upravlja radi imena svojega. 4 Pa da mi je i dolinom smrti proći, zla se ne bojim, jer si ti sa mnom. Tvoj štap i palica tvoja utjeha su meni. 5 Trpezu preda mnom prostireš na oči dušmanima mojim. Uljem mi glavu mažeš, čaša se moja prelijeva. 6 Dobrota i milost pratit će mene sve dane života moga. U Jahvinu ću domu prebivati kroz dane mnoge.

John 17:17

17 Posveti ih u istini: tvoja je riječ istina.

1 Peter 2:9

9 A vi ste rod izabrani, kraljevsko svećenstvo, sveti puk, narod stečeni da naviještate silna djela Onoga koji vas iz tame pozva k divnom svjetlu svojemu;

Topical data is from OpenBible.info, retrieved November 11, 2013, and licensed under a Creative Commons Attribution License.