Bible verses about "sorcery" | Bulgarian

1 Samuel 15:23

23 Защото непокорството е като греха на окултизма и упорството — като безбожие и идолопоклонство. Понеже ти отхвърли ГОСПОДНОТО слово, и Той отхвърли теб като цар.

Isaiah 19:3

3 И духът на Египет ще повехне в него и ще осуетя намеренията му. И ще се допитат до идолите и врачовете, до медиумите и спиритистите.

Ezekiel 13:6-9

6 Суета видяха и лъжливо предсказание онези, които казват: ГОСПОД заявява! — а ГОСПОД не ги е изпратил — и даваха надежди, че словото им ще се сбъдне.7 Не видяхте ли суетно видение и не говорихте ли лъжливо предсказание, казвайки: ГОСПОД заявява! — а Аз не съм говорил?8 Затова, така казва Господ БОГ: Понеже говорите суета и виждате лъжа, затова, ето, Аз съм против вас, заявява Господ БОГ.9 И ръката Ми ще бъде против пророците, които виждат суета и предсказват лъжа. Те няма да бъдат в съвета на народа ми и няма да се запишат в книгата на израилевия дом, и няма да дойдат в израилевата земя. И ще познаете, че Аз съм Господ БОГ.

Daniel 2:27

27 Даниил отговори пред царя и каза: Тайната, която царят изисква, не могат да изявят на царя нито мъдреци, нито гадатели, нито книжници, нито гледачи.

Micah 5:12

12 И ще унищожа магьосническите неща от ръката ти и няма да имаш повече гадатели.

Galatians 5:20-21

20 идолопоклонство, чародейство, вражди, разпри, ревнувания, ярости, партизанства, раздори, разцепления,21 зависти, пиянства, пирувания и други подобни; за които ви предупреждавам, както ви и предупредих, че които вършат такива работи, няма да наследят Божието царство.

Leviticus 20:6

6 И човек, който се отнесе към онези, които извикват мъртвите и към врачовете, за да блудства след тях, Аз ще насоча лицето Си против онзи човек и ще го изтребя изсред народа му.

Leviticus 20:27

27 И ако в някой мъж или някоя жена има дух на запитване на мъртви или е врач, непременно да се умъртвят; да ги убият с камъни — кръвта им да бъде върху тях.

1 Chronicles 10:13

13 Така умря Саул за престъплението си, което беше извършил против ГОСПОДА относно ГОСПОДНОТО слово, което не спази, и още, понеже беше потърсил врачка, за да се допита,

2 Chronicles 33:6

6 И преведе синовете си през огъня в долината на Еномовия син и се занимаваше с окултизъм и гадания, и магии и се допитваше до запитвачи на духове и врачове. Той извърши много зло пред ГОСПОДА и Го разгневи.

Acts 8:9

9 А имаше един човек на име Симон, който преди това правеше магии и смайваше народа на Самария, като представяше себе си за нещо голямо,

2 Thessalonians 2:9

9 този, чието идване е според действието на Сатана, съпроводено с всякаква сила, знамения, лъжливи чудеса

Galatians 5:20

20 идолопоклонство, чародейство, вражди, разпри, ревнувания, ярости, партизанства, раздори, разцепления,

Isaiah 8:19

19 И когато ви кажат: Допитвайте се до медиумите и до спиритистите, които шепнат и мърморят, отговорете: Не трябва ли един народ да се допита до своя Бог? Да се допита ли до мъртвите за живите?

Exodus 22:18

18 Врачка да не оставиш жива.

Galatians 5:19-21

19 А делата на плътта са явни. Те са: блудство, нечистота, разпътство,20 идолопоклонство, чародейство, вражди, разпри, ревнувания, ярости, партизанства, раздори, разцепления,21 зависти, пиянства, пирувания и други подобни; за които ви предупреждавам, както ви и предупредих, че които вършат такива работи, няма да наследят Божието царство.

Leviticus 19:31

31 Да не се отнасяте към онези, които извикват мъртви, и към врачовете; не ги посещавайте да се осквернявате чрез тях. Аз съм ГОСПОД, вашият Бог.

Topical data is from OpenBible.info, retrieved November 11, 2013, and licensed under a Creative Commons Attribution License.