Bible verses about "rumors" | Bulgarian

Exodus 23:1-33

1 Да не разнасяш лъжлив слух. Да не съдействаш с неправедния и да не свидетелстваш в полза на неправдата.2 Да не следваш множеството да вършиш зло. Да не свидетелстваш в съдебно дело, като се увличаш след множеството и изкривяваш правосъдието.3 Да не показваш пристрастие и към сиромаха в делото му.4 Ако срещнеш заблудилия се вол или магаре на врага си, непременно да му го закараш.5 Ако видиш, че магарето на онзи, който те мрази, е паднало под товара си, пази се да не му го оставиш. Непременно да го освободиш заедно с него.6 Да не изкривяваш правото на сиромаха от народа си в делото му.7 Отдалечавай се от лъжлива работа и не убивай невинния и праведния, защото Аз няма да оправдая виновния.8 Не приемай подарък, защото подаръкът заслепява виждащите и изкривява делото на праведните.9 Не угнетявай чужденеца, защото вие знаете какво е на сърцето на чужденеца, понеже и вие сте били чужденци в египетската земя.10 Шест години да сееш земята си и да събираш плодовете й,11 а на седмата да я оставиш да си почива необработена, за да се хранят сиромасите между народа ти от самораслото, а полските животни да ядат оставеното от тях. Същото да правиш и с лозето си и с маслините си.12 Шест дни да вършиш работите си, а в седмия ден да си почиваш, за да се отмори волът ти и магарето ти и да си отдъхне синът на слугинята ти и чужденецът.13 И внимавайте във всичко, което съм ви говорил. Име на други богове да не изповядвате; да не се чува името им от устата ти.14 Три пъти в годината да Ми правиш празник.15 Да пазиш празника на безквасните хлябове; седем дни да ядеш безквасни хлябове, както съм ти заповядал, на определеното време в месец Авив, защото в него си излязъл от Египет; и никой да не се яви пред Мен с празни ръце.16 И да пазиш празника на жетвата, на първите плодове на труда си, на това, което си посял в нивата. И да пазиш празника на беритбата в края на годината, когато прибираш плодовете си от полето.17 Три пъти в годината всичките твои мъже да се явяват пред Господа БОГА.18 Да не принасяш кръвта на жертвата Ми с квасен хляб; и тлъстината от празника Ми да не остава през нощта до сутринта.19 Първото от първите плодове на земята си да принасяш в дома на ГОСПОДА, своя Бог. Да не свариш яре в млякото на майка му.20 Ето, изпращам Ангел пред теб да те пази по пътя и да те заведе на мястото, което съм приготвил.21 Имай страхопочитание пред него и слушай гласа му, не го гневи; защото той няма да прости престъпленията ви, понеже Моето Име е в него.22 Но ако слушаш внимателно гласа му и вършиш всичко, каквото говоря, тогава Аз ще бъда враг на твоите врагове и притеснител на твоите притеснители.23 Защото Ангелът Ми ще върви пред теб и ще те заведе при аморейците, хетейците, ферезейците, ханаанците, евейците и евусейците; и Аз ще ги изтребя.24 Да не се покланяш на техните богове и да не им служиш, и да не вършиш според делата им, а да ги събориш напълно и да изпотрошиш стълбовете им.25 И да служите на ГОСПОДА, вашия Бог, и Той ще благославя хляба ти и водата ти; и Аз ще отмахвам всяка болест помежду ти.26 Няма да има в земята ти жена, която да помята или да е бездетна; броя на дните ти ще направя пълен.27 Ще изпратя пред теб страх от Мен и ще обезсиля всичките народи, между които ще отидеш, и ще направя всичките ти врагове да обърнат гръб пред теб.28 Ще изпратя и стършели пред теб и те ще изгонят отпред теб евейците, ханаанците и хетейците.29 Няма да ги изгоня отпред теб в една година, за да не запустее земята и да не се размножат против теб полските животни.30 Малко по малко ще ги изгонвам отпред теб, докато се умножиш и завладееш земята.31 И ще поставя границите ти от Червено море до Филистимското море, и от пустинята до реката Ефрат; защото ще предам местните жители в ръката ти и ти ще ги изгониш отпред себе си.32 Да не правиш договор с тях, нито с боговете им.33 Да не живеят в земята ти, за да не те накарат да съгрешиш против Мен; защото, ако служиш на боговете им, това непременно ще ти бъде примка.

Titus 3:2-9

2 да не хулят никого, да не бъдат свадливи, а тихи и да показват съвършена кротост към всички хора.3 Защото и ние някога бяхме неразумни, непокорни, заблудени, робуващи на разни желания и страсти, живеещи в злоба и завист, мразени и мразещи се един друг.4 Но когато се яви благостта и човеколюбието на Бога, нашия Спасител,5 Той ни спаси не чрез праведни дела, които сме извършили, а по Своята милост, чрез окъпването на новорождението и обновяването на Светия Дух,6 когото изля изобилно върху нас чрез Иисус Христос, нашия Спасител,7 така че, като сме оправдани чрез Неговата благодат, да станем наследници според надеждата на вечния живот.8 Вярно е това слово. И желая да държиш твърдо на това, с цел онези, които са повярвали в Бога, да бъдат старателни да вършат добри дела. Това е добро и полезно за хората.9 И избягвай глупавите разисквания, родословия, спорове и караници върху закона, защото те са безполезни и суетни.

Matthew 7:12

12 И така, всяко нещо, което желаете да правят хората на вас, така и вие правете на тях; защото това е законът и пророците.

James 3:3-8

3 Ето, ние слагаме юзди в устата на конете, за да ни се покоряват, и управляваме цялото им тяло.4 Ето, и корабите, ако и да са толкова големи и да се тласкат от силни ветрове, пак с много малко кормило се обръщат накъдето желае кормчията.5 Така и езикът е малка част, но с големи неща се хвали. Ето, съвсем малък огън, а колко голяма гора запалва!6 И езикът е огън, светът на неправдата. Между нашите части езикът е, който опетнява цялото тяло и запалва колелото на живота, а сам той се запалва от пъкъла.7 Защото всякакъв вид зверове и птици, влечуги и морски животни се укротяват и са били укротени от човечеството;8 но езика никой човек не може да укроти; неудържимо зло е, пълен със смъртоносна отрова.

2 Timothy 2:23

23 Отказвай се от глупавите и невежи спорове, като знаеш, че пораждат караници.

Proverbs 21:15

15 Радост е за праведния да върши правда, а ужас е за тези, които вършат беззаконие.

Proverbs 26:20

20 Където няма дърва, огънят изгасва и където няма клюкар, раздорът престава.

James 4:1-2

1 Откъде произлизат боеве и откъде – разпри между вас? Не оттам ли, от вашите страсти, които воюват в телесните ви части?2 Пожелавате, но нямате; убивате и завиждате, но не можете да получите; карате се и се биете, но нямате, защото не просите.

Proverbs 11:13-14

13 Който ходи наоколо като клюкар, открива тайни, а верният по дух покрива работата.14 Когато няма ръководене, народът пада, а в многото съветници има спасение.

Exodus 23:1

1 Да не разнасяш лъжлив слух. Да не съдействаш с неправедния и да не свидетелстваш в полза на неправдата.

Topical data is from OpenBible.info, retrieved November 11, 2013, and licensed under a Creative Commons Attribution License.