Bible verses about "redemption" | Bulgarian

Psalms 107:2

2 Нека казват така изкупените на ГОСПОДА, които Той изкупи от ръката на врага,

Psalms 111:9

9 Той изпрати изкупление на народа Си, определи завета Си до века. Свято и страшно е Неговото Име.

Psalms 130:7

7 Израилю, уповай се на ГОСПОДА, защото при ГОСПОДА е милостта и велико е у Него изкуплението.

Isaiah 44:22

22 Изличих като гъста мъгла престъпленията ти и като облак — греховете ти. Върни се при Мен, защото те изкупих!

John 3:16

16 Защото Бог толкова възлюби света, че даде Своя Единороден Син, за да не погине нито един, който вярва в Него, а да има вечен живот.

1 Corinthians 6:20

20 Защото вие бяхте купени с цена, затова прославете Бога с телата си.

1 Corinthians 1:30

30 А вие сте от Него в Христос Иисус, който стана за нас мъдрост от Бога и правда, и освещение, и изкупление;

1 Peter 1:18-19

18 като знаете, че не с преходни неща – сребро или злато – сте изкупени от суетния живот, предаден ви от бащите ви,19 а със скъпоценната кръв на Христос, като на агне без недостатък и петно.

Romans 10:10

10 Защото със сърце се вярва за оправдание, и с уста се прави изповед за спасение.

Romans 3:24-26

24 но се оправдават даром от Неговата благодат чрез изкуплението, което е в Христос Иисус.25 Него Бог постави за умилостивение чрез Неговата кръв посредством вяра; за да покаже Своята правда в прощението на греховете, извършени по-напред, когато Бог дълготърпеше,26 за да покаже Своята правда в настоящото време – че Той е справедлив и че оправдава този, който вярва в Иисус.

Titus 2:14

14 който даде Себе Си заради нас, за да ни изкупи от всяко беззаконие и да очисти за Себе Си народ за Свое притежание, ревностен за добри дела.

1 John 3:16

16 По това познахме любовта, че Той отдаде живота Си за нас. Така и ние сме длъжни да отдадем живота си за братята.

Colossians 1:20-22

20 и чрез Него да примири със Себе Си всичко – било на земята, или на небето – като въдвори мир чрез кръвта, пролята на Неговия кръст.21 И вас, които някога бяхте отчуждени от Него и врагове по разположение чрез злите си дела,22 сега примири в тялото на Неговата плът чрез смъртта, за да ви представи пред Себе Си свети, непорочни и безупречни,

Colossians 1:14

14 в когото ние имаме изкупление чрез Неговата кръв, прощението на греховете.

Galatians 2:20

20 Съразпънат съм с Христос; и вече не аз живея, а Христос живее в мен; и животът, който сега живея в плътта, го живея с вярата в Божия Син, който ме възлюби и предаде Себе Си заради мен.

Ephesians 1:7

7 В Него имаме изкупление чрез Неговата кръв, прощението на прегрешенията според богатството на Неговата благодат,

Topical data is from OpenBible.info, retrieved November 11, 2013, and licensed under a Creative Commons Attribution License.