Bible verses about "pets" | Bulgarian

Genesis 1:26

26 И Бог каза: Да създадем човека по Нашия образ, по Наше подобие! И нека владеят над морските риби, над небесните птици, над добитъка, над цялата земя и над всички пълзящи, които пълзят по земята.

Job 30:1

1 Но сега ми се подсмиват по-младите на дни от мен, чиито бащи аз бих отхвърлил на стадото си с кучетата да поставя.

Psalms 150:6

6 Всичко, което диша, нека хвали ГОСПОДА! Алилуя!

Psalms 104:27-30

27 Всички тези чакат Теб — да им дадеш храната им на времето й.28 Ти им даваш и те събират, отваряш ръката Си и те се насищат с добро.29 Скриваш лицето Си и те се смущават, отнемаш дъха им и те издъхват и се връщат в пръстта си.30 Изпращаш Духа Си и те се създават, и подновяваш лицето на земята.

Psalms 36:5-6

5 ГОСПОДИ, милостта Ти е до небесата, верността Ти — до облаците;6 правдата Ти е като величествените планини; присъдите Ти са като голяма бездна; на човек и животно помагаш Ти, ГОСПОДИ!

Genesis 2:18-19

18 И ГОСПОД Бог каза: Не е добре човекът да бъде сам; ще му създам помощник, като негово съответствие.19 И ГОСПОД Бог образува от земята всички полски животни и всички небесни птици и ги доведе при човека, за да види как ще ги нарече; и с каквото име назовеше човекът всяко живо същество, това име му остана.

Genesis 1:24-25

24 И Бог каза: Да произведе земята живи същества според видовете им: добитък, пълзящи и земни животни според видовете им. И стана така.25 Бог създаде земните животни според видовете им, добитъка според видовете му и всичко, което пълзи по земята, според видовете му. И Бог видя, че беше добро.

2 Samuel 12:1-6

1 И ГОСПОД изпрати Натан при Давид. И той дойде при него и му каза: В един град имаше двама души — единият богат, а другият беден.2 Богатият имаше голямо множество овце и говеда.3 А бедният нямаше нищо друго освен едно малко женско агне, което беше купил и хранеше, и то порасна заедно с него и децата му. От залъка му ядеше и от чашата му пиеше, и на пазвата му лежеше, и му беше като дъщеря.4 И един пътник дойде при богатия, а на него му досвидя да вземе от своите овце и от своите говеда, за да сготви за пътника, който беше дошъл при него, а взе агнето на сиромаха и го сготви за човека, който беше дошъл при него.5 Тогава гневът на Давид пламна силно против човека и той каза на Натан: Жив е ГОСПОД — човекът, който е сторил това, заслужава смърт!6 И ще плати за агнето четирикратно, понеже е направил това и не се е съжалил!

Isaiah 11:6

6 Вълкът ще живее с агнето, рисът ще си почива с ярето, телето, лъвчето и угоените ще бъдат заедно и малко дете ще ги води.

Psalms 145:9-10

9 Благ е ГОСПОД към всички и щедростите Му са върху всички Негови творения.10 Ще Те хвалят, ГОСПОДИ, всички Твои творения и светиите Ти ще Те благославят.

Psalms 36:6

6 правдата Ти е като величествените планини; присъдите Ти са като голяма бездна; на човек и животно помагаш Ти, ГОСПОДИ!

Psalms 136:25

25 Който дава храна на всяко създание — защото милостта Му е вечна!

Luke 12:6

6 Не се ли продават пет врабчета за два асария? И нито едно от тях не е забравено пред Бога.

Proverbs 12:10

10 Праведният се грижи за живота на животното си, а сърцето на безбожните е немилостиво.

Topical data is from OpenBible.info, retrieved November 11, 2013, and licensed under a Creative Commons Attribution License.