Bible verses about "pain" | Bulgarian

Job 33:19

19 Бива наказван и с болки в леглото си, и с непрекъснато страдание в костите си,

Proverbs 20:30

30 Удари, които нараняват, очистват злото; и удари — най-вътрешните части на тялото.

Romans 5:3-5

3 И не само това, но се и хвалим със скърбите си, като знаем, че скръбта произвежда твърдост,4 а твърдостта – опитност, а опитността – надежда,5 а надеждата не посрамя, защото Божията любов е изляна в сърцата ни чрез Светия Дух, който ни е даден.

Revelation 21:6-7

6 И ми каза: Сбъдна се! Аз съм Алфа и Омега, Началото и Краят. На жадния ще дам даром от извора на водата на живота.7 Който победи, ще наследи всичко това и Аз ще му бъда Бог, и той ще Ми бъде син.

1 Peter 4:12

12 Възлюбени, не се чудете на огненото изпитание, което идва върху вас, за да ви изпита, като че ви се случва нещо чудно,

Job 14:22

22 Само тялото му в него ще боли и душата му във него ще скърби.

Psalms 25:1-22

1 (По слав. 24) Псалм на Давид.Към Теб, ГОСПОДИ, възвисявам душата си. 2 Боже мой, на Теб се уповавам — да не се посрамя, да не тържествуват враговете ми над мен!3 Наистина, всички, които чакат Теб, няма да се посрамят; ще се посрамят онези, които без причина постъпват предателски.4 Изяви ми пътищата Си, ГОСПОДИ, научи ме на пътеките Си.5 Води ме в истината Си и учи ме, защото Ти си Бог на спасението ми; Теб чакам цял ден.6 Помни, ГОСПОДИ, милосърдията Си и милостите Си, защото са от века.7 Не помни греховете на младостта ми, нито престъпленията ми; помни ме според милостта Си и заради добрината Си, ГОСПОДИ!8 Добър и праведен е ГОСПОД, затова наставлява грешниците в пътя.9 Води кротките в правда и учи кротките на пътя Си.10 Всичките пътеки на ГОСПОДА са милост и истина за онези, които пазят завета Му и свидетелствата Му.11 Заради Името Си, ГОСПОДИ, прости беззаконието ми, защото е голямо.12 Кой е човекът, който се бои от ГОСПОДА? Него Той ще настави в пътя, който да избере.13 Душата му ще живее в добро и потомството му ще наследи земята.14 Довереният съвет на ГОСПОДА е за онези, които Му се боят, и заветът Му ще им се обяви.15 Очите ми са винаги към ГОСПОДА, защото Той ще извади краката ми от мрежата.16 Обърни се към мен и смили се за мен, защото съм самотен и утнетен.17 Скърбите на сърцето ми се умножиха, извади ме от притесненията ми.18 Погледни на угнетението ми и трудността ми и прости всичките ми грехове.19 Погледни на враговете ми, защото са много и ме мразят с жестока омраза.20 Запази душата ми и ме спаси — да не се посрамя, защото на Теб се уповавам.21 Непорочност и правота нека ме пазят, защото чакам Теб.22 Боже, избави Израил от всичките му беди!

Jeremiah 15:18

18 Защо болката ми е постоянна и раната ми неизлечима, не иска да оздравее? Ще ми бъдеш ли като измамен поток, като невярна вода?

Jeremiah 29:11

11 Защото Аз зная мислите, които мисля за вас, заявява ГОСПОД, мисли на мир, а не на зло, да ви дам бъдеще и надежда.

1 Corinthians 6:19-20

19 Или не знаете, че вашето тяло е храм на Светия Дух, който е във вас, когото имате от Бога, и вие не принадлежите на себе си?20 Защото вие бяхте купени с цена, затова прославете Бога с телата си.

Philippians 4:13

13 Всичко мога чрез Онзи, който ме укрепва.

1 Peter 4:12-13

12 Възлюбени, не се чудете на огненото изпитание, което идва върху вас, за да ви изпита, като че ви се случва нещо чудно,13 а се радвайте, доколкото сте участници в страданията на Христос, за да се радвате и ликувате и когато се яви Неговата слава.

1 Peter 4:19

19 Затова и тези, които страдат по Божията воля, нека предават душите си на верния Създател, като вършат добро.

Job 30:17

17 Нощта пронизва костите ми в мен и болки ме разяждат, не престават.

Psalms 41:3

3 ГОСПОД ще го подкрепя на болничното легло; в болестта му Ти ще преобърнеш за добро цялото му състояние.

1 Peter 4:12-19

12 Възлюбени, не се чудете на огненото изпитание, което идва върху вас, за да ви изпита, като че ви се случва нещо чудно,13 а се радвайте, доколкото сте участници в страданията на Христос, за да се радвате и ликувате и когато се яви Неговата слава.14 Блажени сте, ако ви опозоряват за Христовото Име, защото Духът на славата и на Бога почива на вас; (откъм тях се хули, а откъм вас се прославя).15 Но нека никой от вас не страда като убиец или крадец, или злодей, или като такъв, който се бърка в чужди работи.16 Но ако страда някой като християнин, да не се срамува, а да слави Бога с това име.17 Защото дойде времето да се започне съдът от Божия дом; и ако започне първо от нас, какъв ще бъде краят на тези, които не се покоряват на Божието благовестие?18 И ако праведният едва се спасява, то къде ще се яви безбожният и грешният?19 Затова и тези, които страдат по Божията воля, нека предават душите си на верния Създател, като вършат добро.

Romans 8:18

18 Понеже смятам, че страданията на настоящото време не са достойни да се сравнят със славата, която ще се открие в нас.

Revelation 21:4

4 Той ще избърше всяка сълза от очите им и смърт няма да има вече, няма да има вече нито жалеене, нито писък, нито болка; първото премина.

Topical data is from OpenBible.info, retrieved November 11, 2013, and licensed under a Creative Commons Attribution License.