Bible verses about "outer space" | Bulgarian

Genesis 1:14-19

14 И Бог каза: Да бъдат светила на небесната твърд1, за да разделят деня от нощта; нека служат за знаци и за времена, и дни, и години; 15 и да бъдат за светила на небесната твърд, за да светят на земята! И стана така.16 И Бог създаде двете големи светила: по-голямото светило, за да владее деня, и по-малкото светило, за да владее нощта, и звездите.17 И Бог ги постави на небесната твърд, за да светят на земята,18 да владеят деня и нощта и да разделят светлината от тъмнината. И Бог видя, че беше добро.19 И стана вечер, и стана утро: ден четвърти.

Genesis 1:1-31

1 В начало Бог създаде небесата и земята.2 А земята беше пуста и неустроена и тъмнина беше върху бездната, и Дух Божи се носеше над водите.3 И Бог каза: Да бъде светлина! И стана светлина.4 И Бог видя, че светлината беше добро; и Бог раздели светлината от тъмнината.5 И Бог нарече светлината ден, а тъмнината нарече нощ. И стана вечер, и стана утро: ден един.6 И Бог каза: Да бъде твърд посред водите, която да раздели води от води!7 И Бог направи твърдта; и раздели водите, които бяха под твърдта, от водите, които бяха над твърдта. И стана така.8 И Бог нарече твърдта небе. И стана вечер, и стана утро: ден втори.9 И Бог каза: Да се съберат на едно място водите, които са под небето, и да се яви сушата! И стана така.10 И Бог нарече сушата земя, а събраните води нарече морета. И Бог видя, че беше добро.11 И Бог каза: Да произрасти земята зелена трева, трева, която дава семе, и плодоносно дърво, което да ражда плод според вида си, чието семе да е в него на земята! И стана така.12 Земята произрасти зелена трева, трева, която да дава семе според вида си, и дърво, което да ражда плод, чието семе е в него според вида му. И Бог видя, че беше добро.13 И стана вечер, и стана утро: ден трети.14 И Бог каза: Да бъдат светила на небесната твърд1, за да разделят деня от нощта; нека служат за знаци и за времена, и дни, и години; 15 и да бъдат за светила на небесната твърд, за да светят на земята! И стана така.16 И Бог създаде двете големи светила: по-голямото светило, за да владее деня, и по-малкото светило, за да владее нощта, и звездите.17 И Бог ги постави на небесната твърд, за да светят на земята,18 да владеят деня и нощта и да разделят светлината от тъмнината. И Бог видя, че беше добро.19 И стана вечер, и стана утро: ден четвърти.20 И Бог каза: Да гъмжи водата от множества живи същества, и птици да летят над земята по небесната твърд!21 И Бог създаде големите морски чудовища и всяко живо същество, което се движи, от които водата гъмжеше според видовете им, и всяка крилата птица според вида й. И Бог видя, че беше добро.22 И Бог ги благослови и каза: Плодете се, множете се и напълнете водите в моретата; нека се множат и птиците по земята!23 И стана вечер, и стана утро: ден пети.24 И Бог каза: Да произведе земята живи същества според видовете им: добитък, пълзящи и земни животни според видовете им. И стана така.25 Бог създаде земните животни според видовете им, добитъка според видовете му и всичко, което пълзи по земята, според видовете му. И Бог видя, че беше добро.26 И Бог каза: Да създадем човека по Нашия образ, по Наше подобие! И нека владеят над морските риби, над небесните птици, над добитъка, над цялата земя и над всички пълзящи, които пълзят по земята.27 И Бог създаде човека по Своя образ, по Божия образ го създаде; мъжки и женски пол ги създаде.28 И Бог ги благослови и Бог им каза: Плодете се и се множете, напълнете земята и я обладайте, и владейте над морските риби, над небесните птици и над всяко живо същество, което се движи по земята.29 И Бог каза: Ето, давам ви всяка трева, която дава семе, която е по лицето на цялата земя, и всяко дърво, което има в себе си плод на дърво, което дава семе: те ще ви бъдат за храна.30 А на всичките земни животни, на всичките небесни птици и на всичко, което пълзи по земята, в което има жива душа, давам всяка зелена трева за храна. И стана така.31 И Бог видя всичко, което създаде. И ето, беше твърде добро. И стана вечер, и стана утро: шестият ден.

Genesis 1:2-3

2 А земята беше пуста и неустроена и тъмнина беше върху бездната, и Дух Божи се носеше над водите.3 И Бог каза: Да бъде светлина! И стана светлина.

Job 26:7

7 Той простира севера над празнотата, окача земята на нищо.

Isaiah 40:22

22 Той е, който седи над кръга на земята, и жителите й са като скакалци; който простира небето като завеса и го разпъва като шатра за живеене,

2 Corinthians 12:2

2 Познавам един човек в Христос, който преди четиринадесет години – в тялото ли, не зная, вън от тялото ли, не зная, Бог знае – беше грабнат и занесен до третото небе.

Genesis 1:16

16 И Бог създаде двете големи светила: по-голямото светило, за да владее деня, и по-малкото светило, за да владее нощта, и звездите.

Psalms 8:3

3 Когато гледам Твоите небеса, делото на Твоите пръсти, луната и звездите, които Ти си поставил, си мисля:

Psalms 19:1-6

1 (По слав. 18) За първия певец. Псалм на Давид. Небесата разказват Божията слава и небесният свод възвестява делото на ръцете Му. 2 Ден на ден блика слово и нощ на нощ изявява знание —3 без говорене, без думи, без да се чуе гласът им.4 Вестта им е излязла по цялата земя и думите им — до краищата на вселената. В тях е поставил шатър за слънцето;5 то като младоженец излиза от стаята си, като силен мъж се радва да тича във пътя.6 Излиза от края на небесата и обикаля до краищата им, и от топлината му нищо не се скрива.

Psalms 147:4

4 Изброява множеството на звездите, нарича ги всички по име.

Psalms 104:1-35

1 (По слав. 103) Благославяй ГОСПОДА, душо моя! ГОСПОДИ, Боже мой, Ти си много велик, облечен си с величие и блясък. 2 Ти си, който се покрива със светлина като с наметало и простира небесата като завеса,3 който гради превъзвишените Си заселища във водите, който прави облаците Своя колесница, който се носи на крилете на вятъра,4 който прави ангелите Си ветрове и служителите Си — пламтящ огън.5 Той е основал земята на основите й, тя няма да се поклати до века.6 Покрил си я с бездната като с дреха, водите застанаха над планините.7 При Твоето смъмряне те побягнаха, при гласа на гърма Ти се спуснаха в бяг.8 Планините се издигнаха, долините се снишиха на мястото, което си определил за тях.9 Поставил си граница, така че да не могат да преминат, и те няма да се върнат и да покрият земята.10 Ти си, който изпраща извори в долините и те текат между планините.11 Поят всички животни на полето и дивите магарета утоляват жаждата си.12 При тях обитават небесните птици и пеят между клоните.13 Ти си, който напоява планините от превъзвишените Си заселища и земята се насища с плода на делата Ти.14 Ти си, който кара тревата да расте за добитъка и полската трева — за служба на човека, за да изважда храна от земята,15 и вино, което весели сърцето на човека, така че да прави да блести лицето му като от масло, и хляб, който подкрепя сърцето на човека.16 Дърветата на ГОСПОДА се наситиха, ливанските кедри, които Той е насадил,17 където птиците свиват гнездата си и щъркелът, чийто дом са елхите.18 Високите планини са за дивите кози, канарите са убежище за скокливите мишки.19 Той е направил луната за определяне на времената и слънцето знае залеза си.20 Ти спускаш тъмнина и става нощ, в нея ходят всички горски зверове.21 Лъвчетата реват за плячка и искат храната си от Бога.22 Слънцето изгрява, те се оттеглят и лягат в бърлогите си.23 Човекът излиза на работата си и на труда си до вечерта.24 ГОСПОДИ, колко многобройни са Твоите дела! Всички тях Ти си извършил с мъдрост. Земята е пълна с Твоите творения.25 Ето голямото и широко море, там гъмжат безброй живи същества — малки и големи.26 Там се движат корабите, левиатанът, който си създал да играе в него.27 Всички тези чакат Теб — да им дадеш храната им на времето й.28 Ти им даваш и те събират, отваряш ръката Си и те се насищат с добро.29 Скриваш лицето Си и те се смущават, отнемаш дъха им и те издъхват и се връщат в пръстта си.30 Изпращаш Духа Си и те се създават, и подновяваш лицето на земята.31 Нека бъде вечна славата на ГОСПОДА, нека се радва ГОСПОД в делата Си!32 Той е, който поглежда към земята и тя трепери, докосва планините и те димят.33 Ще пея на ГОСПОДА, докато съм жив, ще пея псалми на моя Бог, докато съществувам.34 Нека Му бъде угодно размишлението ми. Ще се радвам в ГОСПОДА!35 Нека изчезнат грешните на земята и безбожните да ги няма вече. Благославяй ГОСПОДА, душо моя! Алилуя!

Psalms 19:1

1 (По слав. 18) За първия певец. Псалм на Давид. Небесата разказват Божията слава и небесният свод възвестява делото на ръцете Му.

Revelation 8:12

12 И затръби четвъртият ангел; и третата част от слънцето и третата част от луната, и третата част от звездите беше поразена, така че да потъмнее третата част от тях; и третата част от деня да не свети, както и от нощта.

Genesis 1:1

1 В начало Бог създаде небесата и земята.

Isaiah 40:26

26 Вдигнете очите си нагоре и вижте: Кой е създал тези звезди? Извежда множеството им под брой, вика всичките по име. Поради величието на силата Му и понеже е мощен във власт, нито едно не липсва.

Psalms 8:3-4

3 Когато гледам Твоите небеса, делото на Твоите пръсти, луната и звездите, които Ти си поставил, си мисля:4 Какво е човек, че да го помниш, и човешки син, че да го посещаваш?

Topical data is from OpenBible.info, retrieved November 11, 2013, and licensed under a Creative Commons Attribution License.