Bible verses about "nazareth" | Bulgarian

Matthew 2:1-23

1 А когато се роди Иисус във Витлеем Юдейски в дните на цар Ирод, ето, мъдреци от изток пристигнаха в Ерусалим.2 И казаха: Къде е родилият се Цар на юдеите? Защото видяхме звездата Му на изток и дойдохме да Му се поклоним.3 Като чу това, цар Ирод се смути, и цял Ерусалим с него.4 Затова събра всички народни главни свещеници и книжници и ги разпитваше къде трябваше да се роди Христос.5 А те му казаха: Във Витлеем Юдейски, защото така е писано чрез пророка:6 ?И ти, Витлееме, земьо юдова, никак не си най-малък между юдовите началства, защото от теб ще произлезе Вожд, който ще пасе Моя народ Израил.“7 Тогава Ирод повика тайно мъдреците и внимателно научи от тях времето, когато се е явила звездата.8 И като ги изпрати във Витлеем, каза: Идете, разпитайте внимателно за Детето; и като Го намерите, известете ми, за да отида и аз да Му се поклоня.9 А те, като изслушаха царя, си тръгнаха; и ето, звездата, която бяха видели на изток, вървеше пред тях, докато дойде и спря над мястото, където беше Детето.10 А като видяха звездата, се зарадваха с много голяма радост.11 И като влязоха в къщата, видяха Детето с майка Му Мария, паднаха и Му се поклониха; и като отвориха съкровищата си, Му принесоха дарове – злато, тамян и смирна.12 А понеже бяха предупредени от Бога насън да не се връщат при Ирод, те си отидоха през друг път в своята страна.13 А след като си отидоха, ето, Господен ангел се яви насън на Йосиф и каза: Стани, вземи Детето и майка Му и бягай в Египет, и остани там, докато ти кажа, защото Ирод ще потърси Детето, за да Го погуби.14 И тъй, той стана, взе Детето и майка Му през нощта и отиде в Египет,15 където остана до смъртта на Ирод, за да се сбъдне реченото от Господа чрез пророка, който казва: ?От Египет повиках Сина Си.“16 Тогава Ирод, като видя, че беше подигран от мъдреците, твърде много се разяри и прати да убият всичките момченца във Витлеем и във всичките му околности, на две години и по-малко, според времето, което внимателно беше изучил от мъдреците.17 Тогава се изпълни реченото от пророк Еремия, който казва:18 ?Глас се чу в Рама, плач и голямо ридание; Рахил оплакваше децата си и не искаше да се утеши, защото ги няма.“19 А като умря Ирод, ето, Господен ангел се яви насън на Йосиф в Египет и каза:20 Стани, вземи Детето и майка Му и иди в израилевата земя; защото измряха онези, които искаха живота на Детето.21 И така, той стана, взе Детето и майка Му и дойде в израилевата земя.22 Но като чу, че над Юдея царувал Архелай на мястото на баща си Ирод, се страхуваше да иде там; и предупреден от Бога насън, се оттегли в галилейските страни;23 и дойде и се засели в един град, наречен Назарет, за да се сбъдне казаното чрез пророците, че ще се нарече Назарянин.

Luke 4:16-21

16 И дойде в Назарет, където беше отгледан, и по обичая Си влезе в синагогата в съботния ден и се изправи да чете.17 Подадоха Му книгата на пророк Исая и Той, като отвори книгата, намери мястото, където беше писано:18 ?Духът на Господа е на Мен, защото Ме е помазал да благовестявам на бедните; изпратил Ме е да проглася освобождение на пленниците и проглеждане на слепите, да пусна на свобода угнетените,19 да проглася благоприятната Господна година.“20 И като затвори книгата, върна я на служителя и седна; а очите на всички в синагогата бяха впити в Него.21 И започна да им казва: Днес се изпълни това писание във вашите уши.

Topical data is from OpenBible.info, retrieved November 11, 2013, and licensed under a Creative Commons Attribution License.