Bible verses about "monotheism" | Bulgarian

Genesis 1:26

26 И Бог каза: Да създадем човека по Нашия образ, по Наше подобие! И нека владеят над морските риби, над небесните птици, над добитъка, над цялата земя и над всички пълзящи, които пълзят по земята.

Deuteronomy 4:39

39 Познай тогава днес и размисли в сърцето си, че ГОСПОД — Той е Бог на небето горе и на земята долу; няма друг.

Psalms 83:18

18 за да познаят, че Ти, чието Име е ГОСПОД, единствен си Всевишният над цялата земя!

Psalms 82:1-8

1 (По слав. 81) Псалм на Асаф. Бог стои в Божието събрание, съди сред владетелите. 2 Докога ще съдите несправедливо и ще показвате пристрастие към безбожните? (Села.)3 Съдете право сиромаха и сирачето, отдайте справедливост на наскърбения и бедния.4 Избавяйте сиромаха и нуждаещия се, освобождавайте ги от ръката на безбожните!5 Те не знаят и не разбират, лутат се в тъмнина. Всичките основи на земята се клатят.6 Аз казах: Богове сте вие, синове на Всевишния сте всички!7 Но като човек ще умрете и ще паднете като един от князете.8 Стани, Боже, съди земята, защото Ти ще наследиш всички народи!

John 17:3

3 А това е вечен живот – да познаят Теб, единствения истинен Бог, и Иисус Христос, когото си изпратил.

1 Corinthians 8:6

6 за нас има само един Бог — Отец, от когото е всичко, и ние за Него; и един Господ — Иисус Христос, чрез когото е всичко, и ние чрез Него.

Ephesians 4:6

6 един Бог и Отец на всички, който е над всички, чрез всички и във всички.

Exodus 20:3

3 Да нямаш други богове освен Мен!

Psalms 86:10

10 защото си велик и вършиш чудеса — Ти си Бог, само Ти!

Mark 12:29

29 Иисус отговори: Първата е: "Слушай, Израилю: Господ, нашият Бог, е един Господ;

John 1:1

1 В начало бе Словото; и Словото беше у Бога; и Словото бе Бог.

Isaiah 45:5

5 Аз съм ГОСПОД и няма друг, няма Бог освен Мен. Аз ще те препаша, без да Ме познаваш,

Genesis 1:1

1 В начало Бог създаде небесата и земята.

Deuteronomy 6:4

4 Слушай, Израилю! ГОСПОД е нашият Бог; ГОСПОД е един!

Isaiah 43:10

10 Вие сте Мои свидетели, заявява ГОСПОД, и служителят Ми, когото избрах — за да Ме познаете и да повярвате в Мен, и да разберете, че Аз Съм; преди Мен не е имало Бог и след Мен няма да има.

Deuteronomy 4:35

35 На теб бе показано това, за да познаеш, че ГОСПОД — Той е Бог и няма друг освен Него.

Isaiah 44:6

6 Така казва ГОСПОД, Царят на Израил, Изкупителят му, ГОСПОД на Войнствата: Аз съм първият, Аз и последният и освен Мен няма Бог.

Topical data is from OpenBible.info, retrieved November 11, 2013, and licensed under a Creative Commons Attribution License.