Bible verses about "inventions" | Bulgarian

Genesis 1:1

1 В начало Бог създаде небесата и земята.

John 16:13

13 А когато дойде Онзи, Духът на истината, ще ви води в цялата истина; защото няма да говори от Себе Си, а каквото чуе, това ще говори, и ще ви извести за идните неща.

John 1:3

3 Всичко чрез Него стана; и без Него не е станало нищо от това, което е станало.

Colossians 1:16-17

16 защото в Него беше създадено всичко, което е на небесата и на земята, видимото и невидимото – било престоли или господства, или началства, или власти – всичко беше създадено чрез Него и за Него;17 и Той е преди всичко и всичко чрез Него се крепи.

Topical data is from OpenBible.info, retrieved November 11, 2013, and licensed under a Creative Commons Attribution License.