Bible verses about "gratitude" | Bulgarian

Psalms 50:23

23 Всеки, който принася жертва на благодарност, Ме прославя; и на онзи, който слага в ред пътя си, ще покажа Божието спасение.

Psalms 107:1

1 (По слав. 106) Славете ГОСПОДА, защото е благ, защото Неговата милост е вечна!

Psalms 100:1-5

1 (По слав. 99) Псалм на благодарност. Възкликнете към ГОСПОДА, цяла земя! 2 Служете на ГОСПОДА с радост, елате пред Него с ликуване.3 Познайте, че ГОСПОД — Той е Бог. Той ни е направил, а не ние; Негов народ сме и овцете на пасбището Му.4 Влезте в портите Му с благодарност и в дворовете Му — с хваление! Благодарете Му и благославяйте Името Му,5 защото ГОСПОД е благ, милостта Му е вечна и верността Му — към всички поколения.

Matthew 6:21

21 защото, където е съкровището ти, там ще бъде и сърцето ти.

Romans 8:28

28 Но знаем, че всичко съдейства за добро на тези, които любят Бога, които са призовани според Неговото намерение.

Acts 24:3

3 то ние с пълна благодарност винаги и навсякъде посрещаме това.

1 Corinthians 15:10

10 Но с Божията благодат съм, каквото съм; и Неговата благодат към мен не беше напразна, а аз се трудих повече от всички тях — не аз обаче, а Божията благодат, която беше с мен.

Ephesians 5:20

20 като винаги благодарите за всичко на Бог и Отец в Името на нашия Господ Иисус Христос;

Colossians 3:15-20

15 И нека в сърцата ви царува Божият мир, за който и бяхте призовани в едно тяло; и бъдете благодарни.16 Нека Христовото слово да се вселява във вас богато; с пълна мъдрост се учете и се увещавайте с псалми и химни, и духовни песни, като пеете на Господа с благодат в сърцата си.17 И каквото и да вършите със слово или дело, вършете всичко в Името на Господ Иисус, като благодарите чрез Него на Бог и Отец.18 Жени, подчинявайте се на мъжете си, както е подобаващо в Господа.19 Мъже, любете жените си и не се огорчавайте срещу тях.20 Деца, покорявайте се на родителите си във всичко, защото това е угодно на Господа.

Colossians 3:15

15 И нека в сърцата ви царува Божият мир, за който и бяхте призовани в едно тяло; и бъдете благодарни.

James 1:17

17 всяко дадено добро и всеки съвършен дар е от горе и слиза от Отца на светлините, в когото няма изменение, нито сянка от промяна.

Hebrews 12:28

28 Затова, понеже приемаме непоклатимо царство, нека бъдем благодарни и така да служим благоугодно на Бога с благоговение и страхопочитание;

Psalms 136:1

1 (По слав. 135) Славете ГОСПОДА, защото е благ — защото милостта Му е вечна!

Ephesians 1:16

16 не преставам да благодаря за вас и да ви споменавам в молитвите си;

Colossians 3:17

17 И каквото и да вършите със слово или дело, вършете всичко в Името на Господ Иисус, като благодарите чрез Него на Бог и Отец.

Psalms 118:24

24 Това е денят, който ГОСПОД е направил; нека се радваме и се веселим в Него!

1 Thessalonians 5:18

18 За всичко благодарете, защото това е Божията воля за вас в Христос Иисус.

Topical data is from OpenBible.info, retrieved November 11, 2013, and licensed under a Creative Commons Attribution License.