Bible verses about "grateful" | Bulgarian

Deuteronomy 12:32

32 Всичко, което ви заповядам, да спазвате и да вършите; да не прибавяш към него и да не отнемаш от него.

1 Thessalonians 5:18

18 За всичко благодарете, защото това е Божията воля за вас в Христос Иисус.

2 Timothy 2:15

15 Старай се да се предоставиш на Бога одобрен работник, който няма от какво да се срамува, като излагаш право словото на истината.

Romans 12:2

2 И не бъдете съобразни с този свят, а се преобразявайте чрез обновяването на ума си, за да познаете от опит каква е Божията воля – това, което е добро, благоугодно и съвършено.

Topical data is from OpenBible.info, retrieved November 11, 2013, and licensed under a Creative Commons Attribution License.