Bible verses about "faithlessness" | Bulgarian

Romans 3:1-31

1 Тогава какво е предимството на юдеина или каква е ползата от обрязването?2 Много, във всяко отношение. И първо, защото на тях се повериха Божиите слова.3 Тогава какво? Ако някои бяха неверни, тяхната невярност ще унищожи ли Божията вярност?4 Да не бъде! Но нека признаваме, че Бог е истинен, а всеки човек – лъжлив, както е писано: ?за да се оправдаеш в думите Си и да победиш, когато се съдиш.“5 Но ако нашата неправда изтъква Божията правда, какво ще кажем? Несправедлив ли е Бог, когато нанася гняв? По човешки говоря.6 Да не бъде! Понеже, как тогава Бог ще съди света?7 Защото, ако чрез моята лъжа Божията истина преизобилства за Неговата слава, то защо и аз още да бъда осъждан като грешник?8 И защо да не вършим зло, за да дойде добро, както някои клеветнически твърдят, че ние така говорим? На такива осъждането е справедливо.9 Тогава какво? Имаме ли ние някакво предимство пред езичниците? Съвсем не, защото вече обвинихме и юдеи, и гърци, че те всички са под грях.10 Както е писано: ?Няма праведен нито един,11 няма никой разумен, няма кой да търси Бога.12 Всички се отклониха, заедно станаха негодни, няма кой да върши добро, няма нито един.“13 ?Гроб отворен е гърлото им, с езиците си мамят.“ ?Аспидова отрова има под устните им.“14 ?Техните уста са пълни с проклятие и горчивина.“15 ?Краката им са бързи да проливат кръв,16 опустошение и разорение е в пътищата им17 и те не са познали пътя на мира.“18 ?Пред очите им няма страх от Бога.“19 А знаем, че каквото казва законът, казва го на онези, които са под закона, за да се затворят устата на всекиго и целият свят да бъде подсъдим пред Бога.20 Защото нито едно създание няма да се оправдае пред Него чрез делата на закона, понеже чрез закона става само познаването на греха.21 Но сега отделно от закона се яви Божията правда, за която свидетелстват законът и пророците,22 тоест Божието оправдание чрез вяра в Иисус Христос, за всички (и на всички), които вярват; защото няма разлика,23 защото всички съгрешиха и са лишени от Божията слава,24 но се оправдават даром от Неговата благодат чрез изкуплението, което е в Христос Иисус.25 Него Бог постави за умилостивение чрез Неговата кръв посредством вяра; за да покаже Своята правда в прощението на греховете, извършени по-напред, когато Бог дълготърпеше,26 за да покаже Своята правда в настоящото време – че Той е справедлив и че оправдава този, който вярва в Иисус.27 Тогава къде е хвалбата? Изключена е. Чрез какъв закон? На делата ли? Не, а чрез закона на вярата.28 И така, ние заключаваме, че човек се оправдава чрез вяра, без делата по закона.29 Или Бог е Бог само на юдеите, а не и на езичниците? Да, и на езичниците също,30 защото един е Бог, който ще оправдае обрязаните по вяра и необрязаните чрез вяра.31 Тогава отменяме ли закона чрез вяра? Да не бъде! А утвърждаваме закона.

James 2:14-26

14 Каква полза, братя мои, ако някой казва, че има вяра, а няма дела? Може ли вярата му да го спаси?15 Ако някой брат или някоя сестра са голи и останали без ежедневна храна16 и някой от вас им каже: Идете си с мир, стоплете се и се нахранете! — а не им дадете потребното за тялото, каква полза?17 Така и вярата, ако няма дела, сама по себе си е мъртва.18 Но някой ще каже: Ти имаш вяра, а пък аз имам дела. Ако можеш, покажи ми вярата си без дела, и аз ще ти покажа вярата си от моите дела!19 Ти вярваш, че Бог е един. Добре правиш — и демоните вярват и треперят.20 Обаче искаш ли да познаеш, о, суетни човече, че вярата без дела е мъртва?21 Авраам, нашият баща, не се ли оправда чрез дела, като принесе сина си Исаак на жертвеника?22 Ти виждаш, че вярата действаше заедно с неговите дела и че чрез делата вярата стана съвършена.23 И се изпълни писанието, което казва: „Авраам повярва в Бога и това му се счете за правда“, и беше наречен „Божи приятел“.24 Виждате, че човек се оправдава чрез дела, а не само чрез вяра.25 Така също и блудницата Раав не се ли оправда чрез дела, като прие пратениците и ги изпрати по друг път?26 Защото, както тялото без духа е мъртво, така и вярата без дела е мъртва.

Romans 14:23

23 А онзи, който се съмнява, когато яде, е осъден, защото не яде от вяра; а всичко, което не става от вяра, е грях.

Revelation 21:8

8 А колкото за страхливите, невярващите, нечистите, убийците, блудниците, чародеите, идолопоклонниците и всичките лъжци, техният дял ще бъде в езерото, което гори с огън и сяра. Това е втората смърт.

Topical data is from OpenBible.info, retrieved November 11, 2013, and licensed under a Creative Commons Attribution License.