Bible verses about "exhortation" | Bulgarian

Proverbs 15:29

29 ГОСПОД е далеч от безбожните, но чува молитвата на праведните.

Matthew 5:1-48

1 А като видя множествата, Иисус се изкачи на планината; и когато седна, учениците Му дойдоха при Него.2 И като отвори устата Си, ги поучаваше, като казваше:3 Блажени бедните по дух, защото е тяхно небесното царство.4 Блажени скърбящите, защото те ще се утешат.5 Блажени кротките, защото те ще наследят земята.6 Блажени, които гладуват и жадуват за правдата, защото те ще се наситят.7 Блажени милостивите, защото на тях ще се покаже милост.8 Блажени чистите по сърце, защото те ще видят Бога.9 Блажени миротворците, защото те ще се нарекат Божии синове.10 Блажени гонените заради правдата, защото е тяхно небесното царство.11 Блажени сте, когато ви хулят и ви гонят, и говорят против вас лъжливо всякакво зло заради Мен.12 Радвайте се и се веселете, защото е голяма наградата ви на небесата, понеже така гониха пророците, които бяха преди вас.13 Вие сте солта на земята. Но ако солта обезсолее, с какво ще се осоли? Тя вече за нищо не става, освен да се изхвърли навън и да се тъпче от хората.14 Вие сте светлината на света. Град, поставен на хълм, не може да се укрие.15 И когато запалят светило, не го слагат под шиника, а на светилника, и то свети на всички, които са вкъщи.16 Също така нека свети вашата светлина пред хората, за да виждат добрите ви дела и да прославят вашия Отец, който е на небесата.17 Да не мислите, че съм дошъл да отменя закона или пророците? Не съм дошъл да отменя, а да изпълня.18 Защото, истина ви казвам: докато премине небето и земята, нито една йота, нито една точка от закона няма да премине, докато всичко не се сбъдне.19 И така, който отмени една от тези най-малки заповеди и научи така хората, най-малък ще се нарече в небесното царство; а който ги изпълни и научи така хората, той ще се нарече велик в небесното царство.20 Защото, казвам ви, че ако вашата праведност не надмине тази на книжниците и фарисеите, никак няма да влезете в небесното царство.21 Чули сте, че е било казано на древните: ?Не убивай“; и: ?Който убие, ще бъде виновен пред съда.“22 А пък Аз ви казвам, че всеки, който се гневи на брат си (без причина), ще бъде виновен пред съда; и който каже на брат си: Рака, ще бъде виновен пред Синедриона; а който му каже: Бунтовни безумецо, ще бъде виновен за огнения пъкъл.23 И така, като принасяш дара си на олтара, ако там си спомниш, че брат ти има нещо против теб,24 остави дара си там, пред олтара, и първо иди и се помири с брат си, и тогава ела и принеси дара си.25 Разбери се с противника си по-скоро, докато си на пътя с него, да не би противникът ти да те предаде на съдията, а съдията да те предаде на служителя и да бъдеш хвърлен в тъмница.26 Истина ти казвам: никак няма да излезеш оттам, докато не изплатиш и последния кодрант.27 Чули сте, че е било казано: ?Не прелюбодействай.“28 Но Аз ви казвам, че всеки, който гледа жена, за да я пожелае, вече е прелюбодействал с нея в сърцето си.29 Ако дясното ти око те съблазнява, извади го и го хвърли от себе си; защото е по-добре за теб да погине една от частите ти, а не цялото ти тяло да бъде хвърлено в пъкъла.30 И ако дясната ти ръка те съблазнява, отсечи я и я хвърли от себе си; защото по-добре е за теб да погине една от частите ти, а не цялото ти тяло да бъде хвърлено в пъкъла.31 Още е било казано: ?Който напусне жена си, нека й даде разводно писмо.“32 А пък Аз ви казвам, че всеки, който напусне жена си, освен поради блудство, я прави да прелюбодейства; и който се ожени за нея, когато бъде напусната, той прелюбодейства.33 Още сте чули, че е било казано на древните: ?Не се кълни лъжливо, а изпълнявай клетвите си пред Господа.“34 Но Аз ви казвам: никак да не се кълнете – нито в небето, защото то е престол на Бога;35 нито в земята, защото е Негово подножие; нито в Ерусалим, защото е град на великия Цар.36 И в главата си да не се кълнеш, защото не можеш да направиш нито един косъм бял или черен.37 Но говорът ви да бъде: да, да; не, не; а каквото е повече от това, е от лукавия.38 Чули сте, че е било казано: ?Око за око, зъб за зъб.“39 А пък Аз ви казвам: Не се противете на злия; но ако те плесне някой по дясната буза, обърни му и другата.40 На този, който би поискал да се съди с теб и да ти вземе ризата, остави му и горната дреха.41 Който те принуди да вървиш с него една миля, иди с него две.42 Дай на този, който проси от теб, и не се отвръщай от онзи, който ти иска назаем.43 Чули сте, че е било казано: ?Обичай ближния си, а мрази неприятеля си.“44 Но Аз ви казвам: обичайте неприятелите си и се молете за онези, които ви гонят,45 за да бъдете синове на вашия Отец, който е на небесата; защото Той прави слънцето Си да изгрява и над злите, и над добрите; и дава дъжд и на праведните, и на неправедните.46 Защото, ако любите онези, които любят вас, каква награда имате? Не правят ли това и бирниците?47 И ако поздравявате само братята си, какво особено правите? Не правят ли това и езичниците?48 И така, бъдете съвършени и вие, както е съвършен вашият небесен Отец.

Luke 8:13

13 Падналото на канарата са тези, които, като чуят, приемат словото с радост; но те нямат корен, а вярват само временно и когато настане изпитание, отпадат.

Luke 6:46

46 И защо Ме зовете: Господи, Господи!, и не вършите това, което казвам?

1 Corinthians 15:33

33 Не се мамете. Лошите другари покваряват добрите нрави.

1 Corinthians 6:18-20

18 Бягайте от блудството. Всеки друг грях, който би извършил човек, е вън от тялото, но който блудства, съгрешава против своето си тяло.19 Или не знаете, че вашето тяло е храм на Светия Дух, който е във вас, когото имате от Бога, и вие не принадлежите на себе си?20 Защото вие бяхте купени с цена, затова прославете Бога с телата си.

1 John 2:18

18 Дечица, последно време е; и както сте чули, че идва Антихрист, така и сега са се явили много антихристи; от това знаем, че е последно време.

1 John 1:9

9 Ако изповядваме греховете си, Той е верен и праведен да ни прости греховете и да ни очисти от всяка неправда.

Matthew 4:4

4 А Той в отговор каза: Писано е: ?Не само с хляб ще живее човек, а с всяко слово, което излиза от Божиите уста.“

2 Timothy 4:2

2 проповядвай словото, бъди готов в подходящо и неподходящо време, изобличавай, порицавай, увещавай с голямо търпение и поучаване.

2 Timothy 3:16

16 Цялото Писание е боговдъхновено и полезно за поука, за изобличение, за поправяне, за наставление в правдата;

1 Timothy 4:13

13 Докато дойда, обърни внимание на прочитането, на увещаването и на поучаването.

James 1:22

22 Бъдете обаче изпълнители на словото, а не само слушатели, мамещи сами себе си.

1 Thessalonians 5:16-18

16 Винаги се радвайте.17 Непрестанно се молете.18 За всичко благодарете, защото това е Божията воля за вас в Христос Иисус.

Topical data is from OpenBible.info, retrieved November 11, 2013, and licensed under a Creative Commons Attribution License.