Bible verses about "elohim" | Bulgarian

Psalms 2:7

7 Аз ще възвестя наредбата на ГОСПОДА. Той Ми каза: Ти си Мой Син, Аз днес Те родих.

Isaiah 9:6

6 Защото ни се роди Дете, Син ни се даде; и управлението ще бъде на рамото Му; и Името Му ще се нарече: Чудесен, Съветник, Бог могъщ, Отец на вечността, Княз на мира.

John 1:1

1 В начало бе Словото; и Словото беше у Бога; и Словото бе Бог.

1 Corinthians 8:6

6 за нас има само един Бог — Отец, от когото е всичко, и ние за Него; и един Господ — Иисус Христос, чрез когото е всичко, и ние чрез Него.

Deuteronomy 6:4

4 Слушай, Израилю! ГОСПОД е нашият Бог; ГОСПОД е един!

Psalms 110:1

1 (По слав. 109) Псалм на Давид. Каза ГОСПОД на моя Господ: Седи от дясната Ми страна, докато направя враговете Ти подножие под краката Ти.

Genesis 1:1

1 В начало Бог създаде небесата и земята.

Genesis 1:26

26 И Бог каза: Да създадем човека по Нашия образ, по Наше подобие! И нека владеят над морските риби, над небесните птици, над добитъка, над цялата земя и над всички пълзящи, които пълзят по земята.

Topical data is from OpenBible.info, retrieved November 11, 2013, and licensed under a Creative Commons Attribution License.