Bible verses about "eggs" | Bulgarian

Job 39:14

14 Защото тя оставя яйцата си на земята и ги топли в пръстта,

Luke 11:12

12 или ако поиска яйце, ще му даде скорпион?

Isaiah 59:5

5 Мътят яйца на усойница и тъкат паяжина. Който яде от яйцата им, умира, а ако се счупи някое, излиза пепелянка.

Deuteronomy 22:6-7

6 Ако някое птиче гнездо се случи пред теб на пътя ти, на някое дърво или на земята, с пиленца или яйца и майката седи на пиленцата или на яйцата, да не вземеш майката заедно с пиленцата;7 непременно да пуснеш майката, а пиленцата можеш да вземеш за себе си, за да ти бъде добре и да продължиш дните си.

Isaiah 10:14

14 И ръката ми намери богатството на народите като гнездо; и както се събират изоставени яйца, така аз събрах целия свят и никой не поклати крило, не отвори човка и не изцвърча.

Topical data is from OpenBible.info, retrieved November 11, 2013, and licensed under a Creative Commons Attribution License.