Bible verses about "discontent" | Bulgarian

Philippians 4:11-13

11 Не казвам това поради оскъдност, защото се научих да съм доволен в каквото и състояние да съм.12 Зная и в оскъдност да живея, зная и в изобилие да живея; навсякъде и във всичко съм посветен в тайната да мога да живея и сит, и гладен, и в изобилие, и в оскъдност.13 Всичко мога чрез Онзи, който ме укрепва.

1 John 4:16

16 И ние сме познали и сме повярвали любовта, която Бог има към нас. Бог е любов; и който стои в любовта, стои в Бога, и Бог – в него.

Luke 3:14

14 Питаха го и военнослужещи, като казаха: А ние какво да правим? Каза им: Не насилвайте никого и не наклеветявайте; и се задоволявайте със заплатите си.

2 Corinthians 9:11

11 за да бъдете във всяко отношение богати за всякаква щедрост, която чрез нас произвежда благодарение на Бога.

2 Corinthians 8:9

9 Защото знаете благодатта на нашия Господ Иисус Христос – че като беше богат, за вас стана беден, за да станете вие богати чрез Неговата бедност.

Matthew 6:24

24 Никой не може да служи на двама господари, защото или ще намрази единия, а ще обикне другия, или към единия ще се привърже, а другия ще презира. Не можете да служите на Бога и на мамона.

Luke 11:13

13 И така, ако вие, които сте зли, знаете да давате блага на децата си, колко повече Небесният Отец ще даде Свети Дух на онези, които Го молят!

Romans 8:28

28 Но знаем, че всичко съдейства за добро на тези, които любят Бога, които са призовани според Неговото намерение.

1 Corinthians 10:10

10 И не роптайте, както роптаеха някои от тях и погинаха от изтребителя.

Philippians 4:13

13 Всичко мога чрез Онзи, който ме укрепва.

1 Peter 3:7-12

7 Също и вие, мъже, живейте благоразумно, като с по-слаб съсъд, с женския пол и им отдавайте почит като на сънаследници на благодатта на живота, за да не бъдат възпрепятствани молитвите ви.8 А най-после, бъдете всички единомислени, състрадателни, братолюбиви, милостиви, смирени.9 Не връщайте зло за зло или хула за хула, а напротив, благославяйте, като знаете, че за това бяхте призовани, за да наследите благословение.10 Защото, „който желае да люби живота и да види добри дни, нека пази езика си от зло и устните си – от лъжливо говорене;11 нека се отклони от злото и да върши добро; нека търси мир и да се стреми към него.12 Защото очите на Господа са върху праведните и ушите Му – към тяхната молитва, но лицето на Господа е против онези, които вършат зло.“

Matthew 6:33

33 Но първо търсете Божието царство и Неговата правда; и всичко това ще ви се прибави.

1 Peter 5:7

7 и всяка ваша грижа възложете на Него, защото Той се грижи за вас.

Philippians 4:10-13

10 Но аз много се радвах в Господа, че сега най-после направихте отново да се прояви вашата грижа към мен; за което наистина сте се грижили, но не сте имали благоприятна възможност.11 Не казвам това поради оскъдност, защото се научих да съм доволен в каквото и състояние да съм.12 Зная и в оскъдност да живея, зная и в изобилие да живея; навсякъде и във всичко съм посветен в тайната да мога да живея и сит, и гладен, и в изобилие, и в оскъдност.13 Всичко мога чрез Онзи, който ме укрепва.

Psalms 37:4

4 Наслаждавай се в ГОСПОДА и Той ще ти даде желанията на сърцето ти.

Luke 12:15

15 И им каза: Внимавайте и се пазете от всякаква алчност, защото животът на човека не се състои в изобилието на имота му.

1 Timothy 6:6-10

6 А благочестието със скромност е голяма печалба.7 Защото не сме внесли нищо в света, нито можем да изнесем нещо;8 но като имаме храна и облекло, нека да бъдем доволни с това.9 А които ламтят за обогатяване, падат в изкушение и в примка, и в много глупави и вредни страсти, които потапят хората в разорение и гибел.10 Защото сребролюбието е корен на всякакви злини, към което, като се стремяха някои, се отклониха от вярата и пронизаха себе си с много болки.

1 Thessalonians 5:18

18 За всичко благодарете, защото това е Божията воля за вас в Христос Иисус.

Hebrews 13:5

5 Не се отдавайте на сребролюбие, задоволявайте се с това, което имате, защото Бог е казал: ?Никак няма да те оставя и никак няма да те напусна.“

Topical data is from OpenBible.info, retrieved November 11, 2013, and licensed under a Creative Commons Attribution License.