Bible verses about "discernment" | Bulgarian

1 Kings 3:9

9 Затова дай на слугата Си слушащо сърце, за да съди народа Ти и да различава между добро и зло, защото кой може да съди този Твой голям народ?

John 7:24

24 Не съдете по вида, а съдете справедливо.

Romans 12:2

2 И не бъдете съобразни с този свят, а се преобразявайте чрез обновяването на ума си, за да познаете от опит каква е Божията воля – това, което е добро, благоугодно и съвършено.

1 Corinthians 2:14

14 Но естественият човек не възприема това, което е от Божия Дух, защото за него е глупост; и не може да го разбере, понеже то се преценява духовно.

1 Corinthians 14:33

33 Защото Бог не е Бог на безредие, а на мир. Както е по всичките църкви на светиите,

James 1:5

5 Но ако на някого от вас не достига мъдрост, нека проси от Бога, който дава на всички щедро и без да упреква, и ще му се даде.

Philippians 1:9-10

9 И за това се моля: любовта ви да изобилства все повече и повече с познаване и всякакво разбиране,10 за да разпознавате най-доброто и да бъдете искрени и без препънка за Деня на Христос,

Hebrews 5:14

14 а твърдата храна е за пълнолетните, които благодарение на навика имат сетива да разпознават добро и зло.

Hebrews 4:12

12 Защото Божието слово е живо, действено, по-остро от всеки двуостър меч, като пронизва до разделяне душата и духа, ставите и мозъка, и е съдия на помислите и намеренията на сърцето.

1 John 4:1

1 Възлюбени, не вярвайте на всеки дух, а изпитвайте духовете дали са от Бога, защото много лъжепророци излязоха по света.

Topical data is from OpenBible.info, retrieved November 11, 2013, and licensed under a Creative Commons Attribution License.