Bible verses about "decree" | Bulgarian

1 Thessalonians 4:16-17

16 Понеже Сам Господ ще слезе от небето с команда, с гласа на архангел и с Божия тръба; и мъртвите в Христос първо ще възкръснат;17 после ние, живите, останалите, ще бъдем грабнати заедно с тях в облаци да срещнем Господа във въздуха; и така ще бъдем винаги с Господа.

Revelation 19:11-16

11 След това видях небето отворено, и ето, бял кон, и Онзи, който яздеше на него, се наричаше Верен и Истинен, и Той съди и воюва в справедливост.12 Очите Му бяха като огнен пламък и на главата Му бяха много корони, и имаше написано едно име, което никой не знаеше освен Него.13 И беше облечен в дреха, натопена в кръв; и Името Му е Божието Слово.14 И небесните войски Го следваха на бели коне, облечени в бял и чист висон.15 От устата Му излизаше остър меч, с който да порази нациите; и Той ще ги пасе с желязна тояга и ще стъпче лина на яростния гняв на Всемогъщия Бог.16 И на дрехата и на бедрото Му имаше написано име: Цар на царете и Господар на господарите.

Numbers 23:19

19 Бог не е човек, че да лъже, нито човешки син, че да се разкае. Той каза и няма ли да извърши? Той говори и няма ли да го извърши? Изговори и няма ли да го утвърди?

Psalms 2:7

7 Аз ще възвестя наредбата на ГОСПОДА. Той Ми каза: Ти си Мой Син, Аз днес Те родих.

Job 22:28

28 Каквото решение вземеш, ще стане и светлина ще сияе над пътищата ти.

Topical data is from OpenBible.info, retrieved November 11, 2013, and licensed under a Creative Commons Attribution License.