Bible verses about "conviction" | Bulgarian

1 John 1:9

9 Ако изповядваме греховете си, Той е верен и праведен да ни прости греховете и да ни очисти от всяка неправда.

Acts 2:37

37 Като чуха, те, ужилени в сърцата си, казаха на Петър и на другите апостоли: Какво да направим, братя?

John 16:8

8 А когато Той дойде, ще изобличи света за грях, за правда и за съд:

John 3:19-21

19 Но това е осъждането, че светлината дойде на света, но хората обикнаха тъмнината повече от светлината, понеже делата им бяха зли.20 Понеже всеки, който върши зло, мрази светлината и не отива към светлината, за да не би да се открият делата му;21 а който постъпва според истината, отива към светлината, за да се явят делата му, понеже са извършени в Бога.

2 Corinthians 7:9-10

9 Сега се радвам, не заради наскърбяването ви, а заради това, че наскърбяването ви доведе до покаяние; понеже вие бяхте наскърбени по Бога, така че да не претърпите никаква вреда от нас.10 Защото скръбта по Бога докарва спасително покаяние, за което не съжаляваш; но скръбта на света докарва смърт.

Topical data is from OpenBible.info, retrieved November 11, 2013, and licensed under a Creative Commons Attribution License.