Bible verses about "bullies" | Bulgarian

Romans 12:20

20 И така, ?ако неприятелят ти е гладен, нахрани го; ако е жаден, дай му да пие; защото, това като правиш, ще натрупаш жар на главата му.“

Hebrews 4:12

12 Защото Божието слово е живо, действено, по-остро от всеки двуостър меч, като пронизва до разделяне душата и духа, ставите и мозъка, и е съдия на помислите и намеренията на сърцето.

Leviticus 19:18

18 Да не отмъщаваш и да не храниш злоба против синовете на народа си, а да обичаш ближния си както себе си. Аз съм ГОСПОД.

John 15:17

17 Това ви заповядвам: да се любите един друг.

Hebrews 12:12-15

12 Затова ?укрепете немощните ръце и отслабналите колена“13 и направете за краката си прави пътища, за да не се отклони куцото, а да се изцели.14 Търсете мир с всички и онова освещение, без което никой няма да види Господа,15 като внимавате да не би някой да не достигне до Божията благодат; да не би да поникне някой горчив корен, който да ви смущава, така че мнозина да се осквернят от него;

Ephesians 6:12

12 Защото нашата борба не е срещу кръв и плът, а срещу началствата, срещу властите, срещу световните владетели на мрака на този свят, срещу духовете на злото в небесните места.

Romans 12:17-21

17 На никого не връщайте зло за зло. Мислете за това, което е добро пред всичките хора.18 Ако е възможно, доколкото зависи от вас, живейте в мир с всичките хора.19 Възлюбени, не си отмъщавайте, а дайте място на Божия гняв; защото е писано: ?На Мен принадлежи отмъщението, Аз ще отплатя, казва Господ.“20 И така, ?ако неприятелят ти е гладен, нахрани го; ако е жаден, дай му да пие; защото, това като правиш, ще натрупаш жар на главата му.“21 Не се оставяй да те побеждава злото; а ти побеждавай злото чрез доброто.

Romans 12:14-16

14 Благославяйте онези, които ви гонят; благославяйте и не кълнете.15 Радвайте се с онези, които се радват, и плачете с онези, които плачат.16 Бъдете единомислени; не високоумствайте, а се предавайте на скромни неща; не считайте себе си за мъдри.

Matthew 5:44-45

44 Но Аз ви казвам: обичайте неприятелите си и се молете за онези, които ви гонят,45 за да бъдете синове на вашия Отец, който е на небесата; защото Той прави слънцето Си да изгрява и над злите, и над добрите; и дава дъжд и на праведните, и на неправедните.

Topical data is from OpenBible.info, retrieved November 11, 2013, and licensed under a Creative Commons Attribution License.