Bible verses about "breakups" | Bulgarian

Jeremiah 1:4-10

4 И словото на ГОСПОДА беше към мен и каза:5 Преди да те образувам в корема, те познах и преди да излезеш от утробата, те осветих; поставих те за пророк на народите.6 Тогава казах: О, Господи, БОЖЕ! Ето, аз не зная да говоря, защото съм дете!7 А ГОСПОД ми каза: Не казвай: Дете съм. — защото при всички, при които те изпратя, ще отидеш и всичко, което ти заповядвам, ще кажеш.8 Да не се боиш от тях, защото Аз съм с теб, за да те избавям, заявява ГОСПОД.9 И ГОСПОД простря ръката Си и я допря до устата ми. И ГОСПОД ми каза: Ето, сложих думите Си в устата ти.10 Виж, в този ден те поставих над народите и над царствата, за да изкореняваш и да разоряваш, да погубваш и да събаряш, да градиш и да садиш.

Jonah 2:1-10

1 И Йона се помоли на ГОСПОДА, своя Бог, от корема на рибата.2 И каза: В скръбта си извиках към ГОСПОДА и Той ми отговори; от утробата на Шеол извиках и Ти чу гласа ми.3 Защото Ти ме хвърли в дълбините, в сърцето на морето, и течението ме обви; всички Твои вълни и талази преминаха над мен.4 И аз казах: Отхвърлен съм отпред очите Ти! Но отново ще погледна към светия Ти храм.5 Водите обгърнаха душата ми, бездната ме обкръжи, водорасли се обвиха около главата ми.6 Слязох до дъното на планините, резетата на земята се затвориха зад мен навеки. Но Ти изведе живота ми от рова, ГОСПОДИ, Боже мой!7 Когато душата ми чезнеше в мен, си спомних за ГОСПОДА и молитвата ми дойде при Теб в светия Ти храм.8 Онези, които почитат нищожните идоли, оставят милостта, пазена за тях.9 Но аз ще ти принеса жертва с глас на хваление; ще отдам това, което съм обрекъл. Спасението е при ГОСПОДА.10 И ГОСПОД заповяда на рибата и тя изплю Йона на сушата.

Matthew 21:42

42 Иисус им каза: Никога ли не сте чели в Писанията: ?Камъкът, който отхвърлиха зидарите, Той стана глава на ъгъла. От Господа е това и чудно е в нашите очи“?

Matthew 13:13-15

13 Затова им говоря с притчи, защото гледат, а не виждат; слушат, а не чуват и не разбират.14 В тях се изпълнява пророчеството на Исая, което казва: ?С уши ще чуете, а никак няма да разберете; и с очи ще гледате, а никак няма да видите.15 Защото сърцето на този народ е надебеляло, и с ушите си тежко чуват, и очите си затвориха, да не би да видят с очите си, и да чуят с ушите си, и да разберат със сърцето си, и да се обърнат, и Аз да ги изцеля.“

Acts 1:7-11

7 Той им каза: Не е за вас да знаете години или времена, които Отец е положил в Собствената Си власт.8 Но ще приемете сила, когато дойде върху вас Светият Дух, и ще бъдете свидетели за Мен както в Ерусалим, така и в цяла Юдея и Самария, и до края на земята.9 И като изрече това, докато те гледаха, Той се възнесе и облак Го прие от погледа им.10 И докато се взираха към небето, когато възлизаше, ето, двама мъже в бели дрехи застанаха при тях,11 които и казаха: Галилеяни, защо стоите и гледате към небето? Този Иисус, който се възнесе от вас на небето, ще дойде така, както Го видяхте да отива на небето.

Psalms 112:7

7 Няма да се страхува от лоши новини, сърцето му е непоколебимо, понеже се уповава на ГОСПОДА.

Matthew 15:8

8 ?Този народ (се приближава при Мен с устата си и) Ме почита с устните си, но сърцето им се намира далеч от Мен.

Romans 8:7

7 Защото стремежът на плътта е вражда против Бога, понеже не се покорява на Божия закон, нито пък може.

Psalms 41:9

9 Дори и близкият ми приятел, на когото имах доверие, който ядеше хляба ми, вдигна пета срещу мен.

Matthew 28:20

20 като ги учите да пазят всичко, което съм ви заповядал. И ето, Аз съм с вас през всичките дни до свършека на света. (Амин.)

John 16:33

33 Това ви казах, за да имате в Мен мир. В света имате скръб, но дерзайте: Аз победих света.

Isaiah 43:1-4

1 И сега, така казва ГОСПОД, Създателят ти, Якове, и Творецът ти, Израилю: Не бой се, защото те изкупих, призовах те по име, ти си Мой.2 Когато минаваш през водите, Аз ще бъда с теб; и през реките — няма да те потопят. Когато ходиш през огъня, няма да се изгориш и пламъкът няма да те опали.3 Защото Аз съм ГОСПОД, твоят Бог, Светият Израилев, твоят Спасител. За твой откуп дадох Египет, Етиопия и Сева — за теб.4 Понеже ти беше скъпоценен пред очите Ми и почетен, и Аз те възлюбих, затова давам хора за теб и племена — за живота ти.

Topical data is from OpenBible.info, retrieved November 11, 2013, and licensed under a Creative Commons Attribution License.