Bible verses about "bestiality" | Bulgarian

2 Corinthians 12:21

21 да не би когато дойда пак, да ме смири моят Бог между вас и да оплача мнозина, които преди това са съгрешили и не са се покаяли за нечистотата, блудството и разпътството, на които са се предавали.

Galatians 5:19-21

19 А делата на плътта са явни. Те са: блудство, нечистота, разпътство,20 идолопоклонство, чародейство, вражди, разпри, ревнувания, ярости, партизанства, раздори, разцепления,21 зависти, пиянства, пирувания и други подобни; за които ви предупреждавам, както ви и предупредих, че които вършат такива работи, няма да наследят Божието царство.

Romans 1:24-25

24 Затова според страстите на сърцата им Бог ги предаде на нечистота, за да се опозоряват телата им между самите тях –25 те, които замениха Божията истина с лъжата и се поклониха и служиха на творението, вместо на Твореца, който е благословен до века. Амин.

1 Corinthians 6:9

9 Или не знаете, че неправедните няма да наследят Божието царство? Не се лъжете. Нито блудниците, нито идолопоклонниците, нито прелюбодейците, нито хомосексуалистите, нито малакийците,

Leviticus 20:15-16

15 Ако някой мъж легне с животно, той непременно да се умъртви и животното да убиете.16 И ако жена се приближи до каквото и да е животно, за да се съвкупи с него, да убиеш и жената, и животното; непременно да се умъртвят; кръвта им да бъде върху тях.

Deuteronomy 27:21

21 Проклет онзи, който лежи с каквото и да е животно! И целият народ да каже: Амин!

Exodus 22:19

19 Всеки, който лежи с животно, непременно да се умъртви.

Leviticus 18:23

23 И с никакво животно да не легнеш и да се оскверниш с него, нито жена да застане пред животно, за да се съвкупи с него — това е мръсотия.

Topical data is from OpenBible.info, retrieved November 11, 2013, and licensed under a Creative Commons Attribution License.