Bible verses about "agnostics" | Bulgarian

John 8:31-32

31 Тогава Иисус каза на повярвалите в Него юдеи: Ако стоите в словото Ми, наистина сте Мои ученици.32 И ще познаете истината и истината ще ви направи свободни.

Romans 1:18-20

18 Защото Божият гняв се открива от небето срещу всяко безбожие и неправда на хората, които потискат истината чрез неправда;19 понеже това, което е възможно да се знае за Бога, им е известно, защото Бог им го изяви.20 Понеже от създанието на света това, което е невидимо у Него – вечната Му сила и божественост – се вижда ясно, разбираемо от творенията, така че те са без извинение.

Romans 10:17

17 И така, вярата е от слушане, а слушането – от Христовото слово.

1 Thessalonians 5:21-22

21 но изпитвайте всичко; дръжте доброто.22 Въздържайте се от всякакво зло.

Romans 12:2

2 И не бъдете съобразни с този свят, а се преобразявайте чрез обновяването на ума си, за да познаете от опит каква е Божията воля – това, което е добро, благоугодно и съвършено.

John 3:36

36 Който вярва в Сина, има вечен живот; но който не се покорява на Сина, няма да види живот, а Божият гняв остава върху него.

John 3:16-18

16 Защото Бог толкова възлюби света, че даде Своя Единороден Син, за да не погине нито един, който вярва в Него, а да има вечен живот.17 Понеже Бог не изпрати Сина Си на света, за да съди света, а за да бъде светът спасен чрез Него.18 Който вярва в Него, не е осъден; който не вярва, е вече осъден, защото не е повярвал в Името на Единородния Божи Син.

Jude 1:22

22 Към едни, които са в съмнение, бъдете милостиви;

Topical data is from OpenBible.info, retrieved November 11, 2013, and licensed under a Creative Commons Attribution License.