Search the Bible for G2889 in KJV_Strongs

John 6:51 (KJV_Strongs)
  51 G1473 I G1510 am [G5748]   G2198 the living [G5723]   G740 bread G3588 which G2597 came down [G5631]   G1537 from G3772 heaven G1437 : if G5100 any man G5315 eat [G5632]   G1537 of G5127 this G740 bread G2198 , he shall live [G5695]   G1519 for G165 ever G1161 : and G2532   G740 the bread G3739 that G1473 I G1325 will give [G5692]   G2076 is [G5748]   G3450 my G4561 flesh G3739 , which G1473 I G1325 will give [G5692]   G5228 for G2222 the life G2889 of the world.