Colossians 2:3

  2:3   1722 εν in 3739 ω which 1510.2.6 εισί are 3956 πάντες all 3588 οι the 2344 θησαυροί treasures 3588 της of the 4678 σοφίας wisdom 2532 και and 3588 της of the 1108 γνώσεως knowledge 614 απόκρυφοι concealed.