Acts 5:1

  5:1   435 ανήρ [3man 1161 δε 1And 5100 τις 2a certain], * Ανανίας Ananias 3686 ονόματι by name, 4862 συν with * Σαπφείρη Sapphira 3588 τη   1135-1473 γυναικί αυτού his wife, 4453 επώλησε sold 2933 κτήμα a possession.