Ezra 2:40

  2:40   2532 και And 3588 οι the * Λευίται Levites -- 5207 υιοί sons * Ιησού of Jeshua 2532 και and * Καδμιήλ Kadmiel, 3588 τοις to the 5207 υιοίς sons * Ωδουϊα of Hodaviah -- 1441.1 εβδομηκοντατέσσαρες seventy-four.