Ezra 10:25

  10:25   2532 και And 575 από of * Ισραήλ Israel, 575 από of 5207 υιών the sons * Φόρος of Parosh -- * Ραμία Ramiah, 2532 και and * Αζία Jeziah, 2532 και and * Μελχία Malchiah, 2532 και and * Μεϊμίν Miamin, 2532 και and * Ελεάζαρ Eleazar, 2532 και and * Μελχίας Malchijah, 2532 και and * Βανέας Benaiah.