Ezra 10:23

  10:23   2532 και And 575 από of 3588 των the * Λευιτών Levites -- * Ιωσαβάδ Jozabad, 2532 και and * Σεμεεί Shemei, 2532 και and * Κωλία Kelaiah -- 1473 αυτός he is * Κωλίτας Kelita, 2532 και and * Φεθεϊα Pethahiah, 2532 και and * Ιούδας Judah, 2532 και and * Ελιέζερ Eliezer.