Ezekiel 27:2

  27:2   2532 και And 1473 συ you, 5207 υιέ O son 444 ανθρώπου of man, 2983 λάβε take 1909 επί [2against * Σορ 3Sor 2355 θρήνον 1a lamentation].