Ecclesiastes 7:19

  7:19   3588 η   4678 σοφία Wisdom 997 βοηθήσει will give help 3588 τω to the 4680 σοφώ wise one 5228 υπέρ over 1176 δέκα ten 1850 εξουσιάζοντας exercising authority, 3588 τους of the ones 1510.6 όντας being 1722 εν in 3588 τη the 4172 πόλει city.