Acts 27:14

  27:14   3326 μετ΄ [4after 3756 ου 2not 4183 πολύ 3long 1161 δε 1But 906 έβαλε 7shot 2596 κατ΄ 8by 1473 αυτής 9it 417 άνεμος 6wind 5189 τυφωνικός 5a stormy], 3588 ο   2564 καλούμενος being called * Ευροκλύδων Euroclydon.