2 Samuel 19:38

  19:38   2532 και And 2036 είπεν [3said 3588 ο 1the 935 βασιλεύς 2king], 3326 μετ΄ [4with 1473 εμού 5me 1224 διαβήτω 1Let 3pass over * Χιμαάν 2Chimham], 2504 καγώ and I 4160 ποιήσω will do 1473 αυτώ to him 3588 το the 701 αρεστόν pleasing thing 1799 ενώπιόν before 1473 σου you, 2532 και and 3778 ο what 302 αν ever 2004 επιτάξης you should give order 1473 εμοί to me 4160 ποιήσω I will do 1473 σοι for you.