2 Corinthians 7:6

  7:6   235 αλλ΄ But 3588 ο the one 3870 παρακαλών comforting 3588 τους the 5011 ταπεινούς humble, 3870 παρεκάλεσεν comforts 1473 ημάς us -- 3588 ο   2316 θεος God, 1722 εν by 3588 τη the 3952 παρουσία arrival * Τίτου of Titus.