1 Chronicles 4:36

  4:36   2532 και and * Ελιωναϊ Elioenai, 2532 και and * Ιεκεβά Jaakobah, 2532 και and * Ιεσουϊα Jeshohaiah, 2532 και and * Ασαϊα Asaiah, 2532 και and * Αδήλ Adiel, 2532 και and * Ισμαήλ Jesimiel, 2532 και and * Βανέας Benaiah,