1 Chronicles 2:9

  2:9   2532 και And 5207 υιοί sons * Εσρών of Hezron, 3739 οι the ones 1080 εγεννήθησαν who were born 1473 αυτώ to him -- 3588 ο   * Ιεραμαήλ Jerahmeel, 2532 και and 3588 ο   * Αράμ Ram, 2532 και and 3588 ο   * Χαλωβί Chelubai.