1 Chronicles 23:12

  23:12   5207 υιοί The sons * Καάθ of Kohath -- * Αμράμ Amram, * Ισαάρ Izhar, * Χεβρών Hebron, * Οζιήλ Uzziel -- 5064 τέσσαρες four.