Psalms 93:4 Cross References - Romanian

4 Dar mai puternic decît vuietul apelor mari, şi mai puternic decît vuietul valurilor năpraznice ale mării, este Domnul în locurile cereşti.

Job 38:11

11 cînd am zis:,Pînă aici să vii, să nu treci mai departe; aici să ţi se oprească mîndria valurilor tale?`

Psalms 65:7

7 El potoleşte urletul mărilor, urletul valurilor lor, şi zarva popoarelor.

Psalms 89:6

6 Căci, în cer, cine se poate asemăna cu Domnul? Cine este ca Tine între fiii lui Dumnezeu?

Psalms 89:9

9 Tu îmblînzeşti mîndria mării; cînd se ridică valurile ei, Tu le potoleşti.

Psalms 92:8

8 Dar Tu, Doamne, eşti înalţat în veci de veci!

Psalms 114:3-5

3 Marea a văzut lucrul acesta şi a fugit, Iordanul s'a întors înapoi: 4 munţii au sărit ca nişte berbeci, şi dealurile ca nişte miei. 5 Ce ai tu, mare, de fugi, şi tu, Iordanule, de te întorci înapoi?

Jeremiah 5:22

22 ,Nu voiţi să vă temeţi de Mine, zice Domnul, nu voiţi să tremuraţi înaintea Mea?` Eu am pus mării ca hotar nisipul, hotar vecinic, pe care nu trebuie să -l treacă. Şi chiar dacă valurile ei se înfurie, totuş sînt neputincioase; urlă, dar nu -l trec.

Mark 4:37-39

37 S'a stîrnit o mare furtună de vînt, care arunca valurile în corabie, aşa că mai că se umplea corabia. 38 Şi El dormea la cîrmă pe căpătîi. Ucenicii L-au deşteptat, şi I-au zis:,,Învăţătorule, nu-Ţi pasă că pierim?`` 39 El S'a sculat, a certat vîntul, şi a zis mării:,,Taci! Fără gură!`` Vîntul a stat, şi s'a făcut o linişte mare.

Cross Reference data is from OpenBible.info, retrieved June 28, 2010, and licensed under a Creative Commons Attribution License.