Exodus 4:8 Cross References - Romanian

8 ,Dacă nu te vor crede,` a zis Domnul,,şi nu vor asculta de glasul celui dintîi semn, vor crede glasul celui de al doilea semn.

Exodus 4:30-31

30 Aaron a istorisit toate cuvintele pe cari le spusese Domnul lui Moise; şi Moise a făcut semnele înaintea poporului. 31 Poporul a crezut. Astfel au aflat că Domnul cercetase pe copiii lui Israel, că le văzuse suferinţa; şi s'au plecat şi s'au aruncat cu faţa la pămînt.

Deuteronomy 32:39

39 Să ştiţi dar că Eu sînt Dumnezeu, Şi că nu este alt dumnezeu afară de Mine; Eu dau viaţă şi Eu omor, Eu rănesc şi Eu tămăduiesc, Şi nimeni nu poate scoate pe cineva din mîna Mea.

2 Kings 5:7

7 După ce a citit scrisoarea, împăratul lui Israel şi -a rupt hainele, şi a zis:,,Oare sînt eu Dumnezeu, ca să omor şi să înviez, de-mi spune să vindec pe un om de lepra lui? Să ştiţi dar şi să înţelegeţi că el caută prilej de ceartă cu mine.``

Job 5:18

18 El face rana, şi tot El o leagă; El răneşte, şi mîna Lui tămăduieşte.

Isaiah 28:10

10 Căci dă învăţătură peste învăţătură, învăţătură peste învăţătură, poruncă peste poruncă, poruncă peste poruncă, puţin aici, puţin acolo.`` -

John 12:37

37 Măcar că făsese atîtea semne înaintea lor, tot nu credeau în El,

Cross Reference data is from OpenBible.info, retrieved June 28, 2010, and licensed under a Creative Commons Attribution License.