Job 36:2 Cross References - PBG

2 Poczekaj mię maluczko, a ukażęć; bo jeszcze mam, cobym za Bogiem mówił.

Exodus 4:16

16 On będzie mówił za cię do ludu, i stanie się, że on będzie tobie za usta, a ty mu będziesz za Boga;

Job 13:7-8

7 Izali broniąc Boga mówić będziecie nieprawość? albo za nim mówić będziecie fałsz? 8 Czy się na osobę jego oglądać będziecie? Czy się o Boga będziecie spierać?

Job 21:3

3 Znoście mię, a ja będę mówił; a gdy domówię, naśmiewajcie się.

Job 33:6

6 Oto ja według słów twoich odpowiem ci za Boga, chociażem ja też z błota utworzony.

Job 33:31-33

31 Uważaj to, Ijobie, słuchaj mię; milcz, a ja będę mówił. 32 Wszakże maszli co mówić, a odpowiedzże mi; mów, bobym cię rad usprawiedliwił. 33 A jeźli niemasz, słuchajże mię, a nauczę cię mądrości.

Jeremiah 15:19

19 Przetoż tak mówi Pan: Jeźli się nawrócisz, tedy cię nawrócę, abyś stał przed obliczem mojem; a jeźli odłączysz rzecz kosztowną od nikczemnej, będziesz jako usta moje; oni niech się obrócą do ciebie, ale się ty nie obracaj do nich.

Ezekiel 2:7

7 Ale mów słowa moje do nich, niech oni słuchają albo nie, gdyż odpornymi są.

2 Corinthians 5:20

20 Przetoż na miejscu Chrystusowem poselstwo sprawujemy, jakoby was Bóg upominał przez nas, prosimy na miejscu Chrystusowem, jednajcie się z Bogiem;

Hebrews 13:22

22 A proszę was, bracia! znoście cierpliwie słowo napominania tego; bomci do was krótko pisał.

Cross Reference data is from OpenBible.info, retrieved June 28, 2010, and licensed under a Creative Commons Attribution License.