Jeremiah 39:11 Cross References - PBG

11 A o Jeremijaszu przykazał Nabuchodonozor, król Babiloński, Nabuzardanowi, hetmanowi żołnierskiemu, mówiąc:

Job 5:19

19 Z sześciu ucisków wyrwie cię, a w siódmym nie tknie się ciebie złe.

Jeremiah 15:11

11 I rzekł Pan: Izali tobie, który pozostaniesz, nie będzie dobrze? Izali się nie zastawię o cię nieprzyjacielowi czasu utrapienia i czasu ucisku?

Jeremiah 15:21

21 Wyrwę cię zaiste z rąk ludzi złych, i odkupię cię z rąk okrutników.

Jeremiah 37:2

2 Lecz nie był posłuszny on, i słudzy jego, i lud onej ziemi słowom Pańskim, które mówił przez Jeremijasza proroka.

Acts 24:23

23 I rozkazał setnikowi, aby strzegł Pawła i pofolgował mu, i aby nie bronił żadnemu z przyjaciół jego posługiwać mu albo go nawiedzać.
Reformed Dating

Cross Reference data is from OpenBible.info, retrieved June 28, 2010, and licensed under a Creative Commons Attribution License.