Exodus 20:1 Cross References - PBG

1 I mówił Bóg wszystkie te słowa a rzekł:

Deuteronomy 4:33

33 Słyszałli kiedy który naród głos Boga mówiącego z pośrodku ognia, jakoś ty słyszał, a żyw został?

Deuteronomy 4:36

36 Dał ci z nieba słyszeć głos swój, aby cię wyćwiczył, a na ziemi ukazał ci ogień swój wielki, a słowa jego słyszałeś z pośrodku ognia.

Deuteronomy 5:4

4 Twarzą w twarz mówił Pan z wami na górze, z pośrodku ognia,

Deuteronomy 5:22

22 Teć słowa mówił Pan do wszystkiego zgromadzenia waszego na górze z pośrodku ognia, obłoku, i mgły, głosem wielkim, a nic więcej nie przydał, i napisał je na dwóch tablicach kamiennych, które mnie oddał.

Acts 7:38

38 Ten jest, który był w zgromadzeniu na puszczy z Aniołem, który mówił do niego na górze Synaj, i z ojcami naszymi, który przyjął słowa Boże żywe, aby je nam podał.

Acts 7:53

53 Którzyście wzięli zakon przez rozrządzenie anielskie, a nie strzegliście go.

Cross Reference data is from OpenBible.info, retrieved June 28, 2010, and licensed under a Creative Commons Attribution License.