Psalms 119:140 Cross References - Norwegian

140 Ditt ord er vel renset, og din tjener elsker det.

Psalms 12:6

6 For de elendiges ødeleggelses skyld, for de fattiges sukks skyld vil jeg nu reise mig, sier Herren; jeg vil gi dem frelse som stunder efter den.

Psalms 18:30

30 For ved dig stormer jeg løs på fiendeskarer, og ved min Gud springer jeg over murer.

Psalms 19:8

8 Herrens lov er fullkommen, den vederkveger sjelen; Herrens vidnesbyrd er trofast, det gjør den enfoldige vis;

Psalms 119:128

128 Derfor holder jeg alle befalinger om alle ting for å være rette; jeg hater all løgnens sti.

Romans 7:12

12 Så er da loven hellig, og budet hellig og rettferdig og godt.

Romans 7:16

16 Men gjør jeg det som jeg ikke vil, da vidner jeg jo med loven at den er god;

Romans 7:22

22 for jeg har lyst til Guds lov efter mitt innvortes menneske,

1 Peter 2:2

2 og lenges som nyfødte barn efter den åndelige uforfalskede melk, forat I kan vokse ved den til frelse,

2 Peter 1:21

21 for aldri er noget profetord fremkommet ved et menneskes vilje, men de hellige Guds menn talte drevet av den Hellige Ånd.

Cross Reference data is from OpenBible.info, retrieved June 28, 2010, and licensed under a Creative Commons Attribution License.