Psalms 119:128 Cross References - Norwegian

128 Derfor holder jeg alle befalinger om alle ting for å være rette; jeg hater all løgnens sti.

Deuteronomy 4:8

8 Og hvor finnes det et folk, om det er aldri så stort, som har så rettferdige lover og bud som hele denne lov jeg legger frem for eder idag?

Job 33:27

27 Han synger for menneskene og sier: Jeg hadde syndet og gjort det rette kroket, men han gjengjeldte mig det ikke;

Psalms 19:7-8

7 Fra himmelens ende er dens utgang, og dens omløp inntil dens ende, og intet er skjult for dens hete. 8 Herrens lov er fullkommen, den vederkveger sjelen; Herrens vidnesbyrd er trofast, det gjør den enfoldige vis;

Psalms 119:6

6 Da skal jeg ikke bli til skamme når jeg gir akt på alle dine bud.

Psalms 119:104

104 Av dine befalinger får jeg forstand; derfor hater jeg all løgnens sti.

Psalms 119:118

118 Du akter for intet alle dem som farer vill fra dine forskrifter; for deres svik er forgjeves.

Romans 7:12

12 Så er da loven hellig, og budet hellig og rettferdig og godt.

Romans 7:14

14 For vi vet at loven er åndelig; jeg derimot er kjødelig, solgt under synden;

Romans 7:16

16 Men gjør jeg det som jeg ikke vil, da vidner jeg jo med loven at den er god;

Romans 7:22

22 for jeg har lyst til Guds lov efter mitt innvortes menneske,

Cross Reference data is from OpenBible.info, retrieved June 28, 2010, and licensed under a Creative Commons Attribution License.